Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận

Quốc Trung

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, cán bộ là nhân tố quyết định cho kết quả, hiệu quả công tác Mặt trận, chính vì vậy, cán bộ Mặt trận phải coi trọng kỷ luật, kỷ cương, tính tiền phong, gương mẫu; lấy chất lượng công việc là cơ sở đánh giá cán bộ;…

Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

[Khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của người dân]

Sáng ngày 1/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội.  

Tham dự Đại hội còn có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương qua các thời kỳ; Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam cư trú tại TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các sở, ban ngành, đoàn thể của TP Cần Thơ cùng 250 đại biểu chính thức tham dự Đại hội. 

Các phong trào, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu 

Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong toàn thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả Chương trình thống nhất hành động Đại hội VIII của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy, tạo nền tảng vững chắc góp phần cho sự ổn định và phát triển của thành phố.

Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên luôn chú trọng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, bám sát đoàn viên, hội viên để triển khai, phát động; lấy khu dân cư để chọn điểm chỉ đạo xây dựng các mô hình thực hiện các cuộc vận động, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên, nhân dân; công tác rà soát, phân loại hộ nghèo để hỗ trợ thoát nghèo bền vững với phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ” được chú trọng, từ đó thu hút sự tham gia của các giới, các giai tầng trong xã hội vào các tổ chức với tỷ lệ tập hợp vào tổ chức đạt 70%, dân số trong độ tuổi đạt 87,5% chỉ tiêu nhiệm kỳ; các phong trào thi đua, cuộc vận động tiếp tục được duy trì, triển khai sâu rộng; có nhiều nhân tố mới, mô hình mới được nhân rộng. 

MTTQ các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã có nhiều cách làm nhằm góp phần giữ vững danh hiệu 25/49 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 33/36 xã giữ vững danh hiệu nông thôn mới, nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới Phong Điền và chuẩn bị mọi điều kiện được công nhận huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền từng bước đi vào nền nếp và chất lượng hơn. 

Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Đại hội.

Tiếp tục nâng chất đội ngũ cán bộ Mặt trận 

Bên cạnh việc thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam về thực hiện các phong trào, cuộc vận động, nhiệm kỳ qua MTTQ các cấp TP Cần Thơ thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Trong 5 năm qua MTTQ các cấp duy trì tổ chức tập huấn cho cán bộ hàng năm theo hướng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, giao lưu, học tập bằng nhiều hình thức như hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi, Chủ tịch Mặt trận cơ sở giỏi, đi thực tế…đây là một điểm nhấn của mặt trận trong nhiệm kỳ 2014-2019 tạo nên một bước chuyển biến mới trong chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp, chú trọng đề cao năng lực tham mưu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có kế hoạch bảo đảm về số lượng, chất lượng. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận chuyên trách đi vào những kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu theo từng lĩnh vực công tác, đối tượng đặc thù...

Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận - 2

Ông Nguyễn Ngọc Tâm, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP  Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Công tác cán bộ là nhân tố quyết định

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao kết quả 5 năm qua của MTTQ thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, kết quả này đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy với công việc, bám sát phong trào, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là của 630 Ban công tác Mặt trận trên các địa bàn dân cư, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của thành phố. 

“Các đồng chí đã và đang thực hiện Lời dạy của Bác Hồ kính yêu: Cán bộ làm công tác Mặt trận phải tích cực và phải chủ động giúp cấp uỷ Đảng lãnh đạo công tác Mặt trận, phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về Mặt trận; làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Người đứng đầu Mặt trận khẳng định, có được những kết quả này là nhờ sự quan tâm, sự vào cuộc tích cực và đồng hành của Thành uỷ, HĐND, UBND, các ngành, các cấp và các địa phương của thành phố. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố cũng đã dành nhiều sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức thành công một số hoạt động tại địa bàn thành phố Cần Thơ.

Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Đại hội. 

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật của MTTQ các cấp trong toàn thành phố đôi lúc còn chậm đổi mới; một số nơi trách nhiệm giải quyết những vấn đề nhân dân bức xúc chưa kịp thời. Công tác Mặt trận tuy đã đổi mới nhưng chưa thực sự đáp ứng được sự thay đổi, biến động của tình hình xã hội; một số nơi cán bộ Mặt trận còn yếu cả về lý luận, thực tiễn và tinh thần trách nhiệm. 

“Có một số cán bộ mắc sai phạm dẫn đến phải kỷ luật, đây là việc rất đáng tiếc cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Cấp ủy Đảng, chính quyền có lúc, có nơi chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong hệ thống chính trị. Có lúc, có nơi Mặt trận cũng chưa thể hiện được vai trò, bản lĩnh, chính kiến của mình nhất là công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu.

Dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của thành phố cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ thành phố.

Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận - 4

Quang cảnh Đại hội. 

“Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân. Khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của người dân thành phố. Chủ động nắm tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, thời gian tới cần tập trung triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, chú trọng các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phong trào “Thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo môi trường, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa, góp phần thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch; chăm lo tốt hơn đời sống về vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

“Nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; vận động nhân dân thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân” Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu.  

Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Ngoài ra Chủ tịch Trần Thanh Mẫn còn đề nghị Mặt trận các cấp TP Cần Thơ đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại kiều bào, không chỉ dừng lại ở các hoạt động thăm hỏi mà phải thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình, giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc. Công tác thi đua khen thưởng phải công bằng, thực chất, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, phải thực sự tạo động lực cho phong trào thi đua của Mặt trận ở các cấp. 

Người đứng đầu Mặt trận cũng yêu cầu hết sức quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong cơ quan Mặt trận các cấp. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, cán bộ là nhân tố quyết định kết quả, hiệu quả công tác Mặt trận. Cán bộ Mặt trận phải nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và công tác Dân vận, Mặt trận; coi trọng kỷ luật, kỷ cương, tính tiền phong, gương mẫu; lấy chất lượng công việc là cơ sở đánh giá cán bộ; đấu tranh với các trường hợp nói nhiều, làm ít, chậm trễ công việc…

Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận - 6

Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại Đại hội.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã thống nhất lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 86 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của TP Cần Thơ tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ thành phố Cần Thơ gồm 7 vị, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Thới Lai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, Báo Đại đoàn kết đã vận động nguồn tài trợ, tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho TP Cần Thơ...   

Cán bộ là nhân tố quyết định hiệu quả của công tác Mặt trận - 8

86 vị Uỷ viên, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất