Đại hội Mặt trận tỉnh Đăk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thùy Trang

Ngày 5/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đăk Nông đã chính thức tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Đăk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội Mặt trận tỉnh Đăk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu dự Đại hội.

Tham dự đại hội còn có ông Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đăk Nông; Ông Nguyễn Bổn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và hơn 300 đại biểu trong đó có 207 đại biểu chính thức, là những người đại diện cho đại diện ưu tú của gia cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, đại biểu các tôn giáo, các thành phần kinh tế, dân tộc thiểu số, Mặt trận các cấp.

Trong những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Đăk Nông và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung quán triệt tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết các kỳ họp Trung ương Đảng... đến các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng….

Mặt trận các cấp tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài biết và ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật của nhà nước và hưởng ứng các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Với sự đoàn kết, thống nhất của Mặt trận các cấp và các thành viên, đã giúp cho Đăk Nông tăng trưởng phát triển kinh tế khá ấn tượng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 8,21%, GDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 45,24 triệu đồng, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp tăng 5,96%; công nghiệp, xây dựng 12,04% ; thương mại dịch vụ 9,07%; tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm ước đạt gần 2.300 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1,158 triệu USD.

Giáo dục, y tế, văn hóa… có nhiều tiến bộ; những vấn đề xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận nhân dân từng bước được cải thiện; an sinh xã hội được chăm lo, trật tự an toàn - xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đại hội Mặt trận tỉnh Đăk Nông lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 - 1

Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài biểu dương và ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác Mặt trân tỉnh Đăk Nông trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường; nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Luôn bám sát cơ sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng mong muốn Đại hội lần này sẽ tập trung trí tuệ của các đại biểu tập trung trí tuệ của đại biểu, dân chủ thảo luận, rút ra bài học thực tiễn, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, đưa công tác Mặt trận của tỉnh Đăk Nông lên bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Ông Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, Đại hội cần quan tâm một số nội dung như: Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các uộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh. Giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh, đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà. Việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động cần hiệp thương, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của các tổ chức thành viên, tạo thành sức mạnh tổng hợp, mang đến những kết quả, sản phẩm cụ thể, thực chất, tránh phô trương, hình thức…

Sau hai ngày làm việc liên tục, khẩn trương, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đăk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã lựa chọn, giới thiệu và hiệp thương 67 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IV.

Ông Điểu Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận tỉnh Đăk Nông tái cử Chủ tịch nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng thời Đại hội cũng hiệp thương cử đoàn đại biểu đi tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất