: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:30 24/09/2019

Đoàn kết toàn dân làm nên sức mạnh Việt Nam

Bày tỏ kỳ vọng từ một kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam thành công, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh cho rằng, Việt Nam chỉ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và phát triển, hội nhập bằng chính sức mạnh nội tại của mình. Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhân dân, không có nguồn lực nào to lớn, bền vững bằng nguồn lực từ nhân dân. Mặt trận Tổ quốc phải xứng đáng với vai trò trung tâm để đoàn kết toàn dân tộc, thu hút người dân làm nên sức mạnh Việt Nam.

Đoàn kết toàn dân làm nên sức mạnh Việt Nam

Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh. Ảnh: Quang Vinh.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Là người gắn bó, đồng hành với MTTQ Việt Nam trong nhiều năm qua, ông đánh giá như thế nào về vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay?

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh: Trước hết tôi xin được chúc mừng thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, chúc Đại hội thực hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Tôi thiết nghĩ, ở thời kỳ nào, giai đoạn nào MTTQ Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng, vì đây chính là trung tâm đoàn kết của sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đất nước ngày càng bước sâu vào con đường đổi mới, hội nhập quốc tế, tham gia mạnh mẽ vào các diễn đàn đa phương và song phương nhưng Việt Nam cũng đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách, những tác động tiêu cực của tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập mang lại.

Nhiều nơi, đời sống người dân vẫn còn nghèo, khoảng cách giàu nghèo chưa được thu hẹp, bất ổn xã hội vẫn còn, biên giới lãnh thổ luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp khó đoán định thì vai trò của MTTQ trong giai đoạn hiện nay càng quan trọng và thiết thực.

Việt Nam chỉ có thể vượt qua khó khăn, thử thách và phát triển, hội nhập bằng chính sức mạnh nội tại của mình. Lịch sử đã chứng minh, không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhân dân, không có nguồn lực nào to lớn, bền vững bằng nguồn lực từ nhân dân. Mặt trận Tổ quốc phải xứng đáng với vai trò trung tâm để đoàn kết toàn dân tộc, thu hút người dân làm nên sức mạnh nội tại của Việt Nam. Có như vậy, Việt Nam mới tự tin, đủ sức để đưa đất nước phát triển, hội nhập một cách mạnh mẽ và bền vững.

Trong hàng chục năm qua, với vai trò là một người công giáo yêu nước, đặc biệt với sứ vụ Hiệp sĩ Đại Thánh giá, ông đã đi tới nhiều vùng đất, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội và làm cầu nối hòa hợp đạo - đời. Từ những chuyện người, chuyện đời mà ông thấm thía trải qua, theo ông, Mặt trận cần làm gì để xứng đáng hơn nữa với vai trò là người đại diện cho nhân dân, là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

 - Theo tôi, với vai trò là người đại diện cho nhân dân, là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận cần phải phát huy quyền dân chủ của nhân dân một cách thực sự. Có như vậy, Mặt trận mới nghe được tiếng nói thật, tiếng nói trách nhiệm từ dân, mới khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân cho phát triển đất nước cũng như thúc đẩy công cuộc phát hiện và chống các tệ nạn xã hội, chống tham nhũng mà toàn Đảng, toàn dân đang thực hiện.

Chỉ có phát huy quyền làm chủ của nhân dân thì Mặt trận mới chọn được người hiền tài, trách nhiệm gánh vác việc dân, việc nước, mới làm cho dân tin, dân đồng tình, dân ủng hộ và dân sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích dân tộc.

 Bên cạnh đó, Mặt trận phải quan tâm, sâu sát, thực chất hơn trong việc nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Trong đó có việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mong mỏi. Từ đó, tạo đồng thuận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội thì dân mới tin, làm theo và đoàn kết trong ngôi nhà chung Mặt trận.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX đã hiệp thương cử ra 374 vị ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam và sẽ tiếp tục cử bổ sung, đây là những người tiêu biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng là người tiên phong hiện thực hóa sứ mệnh đại đoàn kết của Mặt trận, ông kỳ vọng gì từ những vị ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX?

- Đại hội nào cũng vậy, phần nhân sự được hiệp thương cử là ủy viên cho một nhiệm kỳ mới cũng là nội dung quan trọng và được nhiều người dân quan tâm. Là một người công dân của đất nước, một tín đồ Công giáo và hơn thế nữa là một Đại hiệp sĩ của Giáo hội, tôi cũng như tín đồ các tôn giáo luôn trăn trở, suy tư làm thế nào để phụng dưỡng tốt nhất cho Tổ quốc và Giáo hội nên tôi càng quan tâm hơn đến nhân sự Đại hội MTTQ Việt Nam.

 Với các vị đã được Đại hội khóa IX hiệp thương cử là ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ là những người gần dân, biết lắng nghe ý kiến của người dân và có trách nhiệm cao với ý kiến của người dân.

 Có gần dân, hiểu dân được dân tin thì họ mới thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Họ phải nói tiếng nói của cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân thì họ mới đóng góp vào xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh vì dân, mới tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và làm tốt được vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tước hiệu Hiệp sĩ có từ năm 1831 thể hiện sự tri ân của Giáo hoàng đối với giáo dân có công lớn trong Giáo hội và xã hội. Ông Lê Đức Thịnh là người công giáo Việt Nam, là người châu Á đầu tiên được Giáo hoàng phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ từ năm 2007.

“Ở cương vị Đại Hiệp sĩ, tôi có nhiều thuận lợi hơn vì được các Đức cha tin tưởng, được đồng đạo yêu mến nên tôi làm được nhiều việc hơn, tập hợp, vận động đồng bào đoàn kết, nâng cao trách nhiệm vì mục tiêu chung là phục vụ Giáo hội và xã hội, là nhịp cầu gắn kết tạo nên mối tương quan Đạo - Đời hòa hợp” - Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh chia sẻ.

Dạ Yến (thực hiện)