Đoàn kết xây dựng quê hương Tây Ninh giàu mạnh

Là tỉnh biên giới, thuộc vùng Đông Nam Bộ, 5 năm qua, Tây Ninh đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ đề ra, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của những người làm công tác Mặt trận. Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, PV báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hợp- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Đoàn kết xây dựng quê hương Tây Ninh giàu mạnh

Ông Nguyễn Văn Hợp.

Ông Nguyễn Văn Hợp cho biết, Đại hội diễn ra trong tinh thần phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh. Tổng sản phẩm xã hội trong tỉnh Tây Ninh (GRDP) tăng bình quân hàng năm 7,75%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; lĩnh vực văn hoá - xã hội được đẩy mạnh; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt hơn; chất lượng cuộc sống nhân dân từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người từ 2.102 USD năm 2015 tăng lên 2.727 USD vào năm 2018.

PV: Trong những thành tựu đó, vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên được thể hiện thông qua những kết quả cụ thể nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hợp: Kết quả vận động Quỹ Vì người nghèo hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã vận động được gần 119 tỷ đồng, đạt 172,26 % kế hoạch. Từ nguồn Quỹ vận động đã xây tặng gần 4 ngàn căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền trên 178 tỷ đồng. Đề án hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 đã giải ngân hỗ trợ hơn 1 ngàn con trâu, bò sinh sản trị giá gần 24 tỷ đồng. MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên vận động các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội. Kết quả trong nhiệm kỳ thực hiện được hơn 322 tỷ đồng; từ nguồn vận động hỗ trợ trên 15 ngàn hộ nghèo phát triển sản xuất trị giá gần 74 tỷ đồng; tặng 32.633 suất học bổng trị giá 17 tỷ đồng; giúp khám chữa bệnh cho gần 809 ngàn lượt người trị giá xấp xỉ 26 tỷ đồng.

MTTQ các cấp tỉnh Tây Ninh còn phối hợp vận động gần 63 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; giúp đỡ 5.646 hộ gia đình; vận động nhân dân hiến trên 503 ngàn m2 đất làm đường; nâng cấp, sửa chữa 1.004km đường giao thông nông thôn; đóng góp gần 143 ngàn ngày công lao động; nạo vét 56,5km kênh mương nội đồng. Đến nay đã có 36 xã trong tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Thông qua công tác tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức thành viên, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt được kết quả đáng kể. MTTQ các cấp phối hợp thực hiện tốt chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phối hợp với ngành Tài nguyên - Môi trường, các tổ chức thành viên, các tôn giáo xây dựng và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; duy trì thực hiện mô hình ấp, khu phố tự quản về môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu tại các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh...

Trong nhiệm kỳ, MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát 14 nội dung, kiến nghị 109 ý kiến, bao gồm công tác quản lý nhà nước về hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; Thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế cho người dân, công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã và 3 cuộc giám sát công tác bầu cử. Sau giám sát Ban Thường trực có thông báo kết quả giám sát và kiến nghị gửi đến đơn vị được giám sát theo quy định, các đơn vị đã có văn bản tiếp thu kiến nghị và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại thuộc trách nhiệm. Các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh Tây Ninh giám sát 790 nội dung, kiến nghị 2.500 ý kiến, trong đó các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh giám sát 28 nội dung, kiến nghị 105 ý kiến. Mặt trận cấp huyện giám sát 110 nội dung, kiến nghị 330 ý kiến. Mặt trận cấp xã phối hợp giám sát 652 nội dung, kiến nghị 1.956 ý kiến.

Ông có thể cho biết phương hướng, mục tiêu hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới?

-Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, hướng mạnh hơn nữa hoạt động của Mặt trận về cơ sở và địa bàn dân cư để triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn và củng cố về tổ chức, đổi mới hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân…

Bên cạnh đó, chúng tôi s