Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Hà Tĩnh sẵn sàng cho Đại hội

Hạnh Nguyên

Khắp nơi trên các địa bàn khu dân cư Hà Tĩnh đang náo nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Hàng loạt công trình, phần việc được các đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân gấp rút hoàn tất. Hà Tĩnh đã sẵn sàng cho một kỳ Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”.

Với tinh thần quyết liệt, hiệu quả, nhiều tháng nay, Ban Thường trực cùng tất cả phòng, ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh “căng mình” thực hiện các nhiệm vụ, khẩn trương hoàn thành những phần việc, chuẩn bị chu tất cho Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngay từ khi triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh đã quán triệt việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan chuyên trách Mặt trận cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Và, Chương trình hành động số 920-CTr/TU ngày 31/1/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Để có một nhiệm kỳ mới “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển” đúng như chủ đề của Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đặt ra, công tác chuẩn bị được MTTQ các cấp, nhất là cấp tỉnh thực hiện công phu, chu đáo, hiệu quả. Đến nay Hà Tĩnh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện. Trong đó, 262/262 xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội trước ngày 10/4; 13/13 huyện, thị, thành phố tổ chức thành công Đại hội trước ngày 30/5.

Ủy ban MTTQ các cấp cũng tập trung công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu... Nội dung tuyên truyền chú trọng về lịch sử, truyền thống, kết quả hoạt động của MTTQ các cấp, về mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả Đại hội cấp cơ sở. Sau khi MTTQ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã, huyện, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã triển khai những phần việc cụ thể để chuẩn bị cho Đại hội MTTQ tỉnh.

Theo đó, từ tháng 3 đến tháng 5/2019, tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và các Đề án, văn bản trình Đại hội (đối với các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt của MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, đã thực hiện). Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV.

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu, chuẩn bị Đề án nhân sự Đại hội, dự kiến danh sách Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIV để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cụ thể: Nhân sự về số lượng, danh sách dự kiến Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, nhân sự Ủy viên Thường trực, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV; nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội; nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX.

Từ tháng 5 đến tháng 6/2019, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam duyệt các nội dung chương trình Đại hội và công tác nhân sự Đại hội. Thực hiện các bước quy trình nhân sự giới thiệu đối với các chức danh lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới theo quy định của Đảng. Chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản trình Đại hội. Hoàn thành các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Tổ chức hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (ngay trước Đại hội) cho ý kiến về kịch bản, công việc điều hành Đại hội và một số vấn đề liên quan khác.

Một trong những điểm nhấn chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024 đó là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp. Phong trào thi đua nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng sâu rộng của MTTQ các cấp và mọi tầng lớp nhân dân tạo ra đợt sinh hoạt chính trị toàn diện, hiệu quả, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tính đến hết tháng 5/2019, toàn tỉnh có 797 công trình, phần việc của MTTQ các cấp và các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại hội, tổng trị giá gần 100 tỷ đồng (nhà Nhân ái, nhà Đại đoàn kết, đường cứng, kênh mương cứng, khám chữa bệnh, tặng quà người nghèo...).

Ngày 10/6 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã duyệt chương trình Đại hội MTTQ tỉnh, sau khi nhận được những ý kiến chỉ đạo, góp ý hết sức thiết thực, sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy cũng như các đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực hoàn thiện các nội dung.

Dự kiến Đại hội MTTQ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ tổ chức vào cuối tháng 7/2019.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất