: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 16/07/2019

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Tạo đồng thuận để phát triển

Được biết đến với tên gọi Thủ đô kháng chiến, 5 năm qua Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra, trong đó có sự đóng góp quan trọng của người làm công tác Mặt trận. Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024, báo Đại Đoàn Kết có cuộc trao đổi với Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên Phạm Thái Hanh.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Tạo đồng thuận để phát triển

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên Phạm Thái Hanh. 

PV: Thưa ông, trong những thành tựu nói trên, vai trò của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên được thể hiện như thế nào, nhất là vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới? 

Ông Phạm Thái Hanh: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt được kết quả thiết thực, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến trên 471,8 ha đất, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động, huy động trên 10.763 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, các công trình dân sinh. Đến nay đã có 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới. TP Thái Nguyên và TP Sông Công được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Đặc biệt, hoạt động an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực hưởng ứng tham gia. Trong nhiệm kỳ đã huy động được 506 tỷ đồng, trong đó vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được trên 56 tỷ đồng. Đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 1.249 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 77,3 tỷ đồng. Thăm hỏi, tặng 90.501 suất quà cho người nghèo, học sinh nghèo với số tiền 28,416 tỷ đồng…Đồng thời, qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tập hợp, đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn kết tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo từng bước được đổi mới về nội dung, phương thức vận động ra sao, thưa ông?

- Mặt trận các cấp tích cực huy động, kết nối các nguồn lực góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo. Phối hợp tuyên truyền các chính sách dân tộc, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, các tôn giáo phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo. Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các “tà đạo”, tổ chức tự xưng hoạt động trái pháp luật… Thông qua các hoạt động trên đã góp phần ổn định tình hình, không để xảy ra “điểm nóng”, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững.

Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ trong giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2019-2024 MTTQ tỉnh Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

- Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận theo hướng tập trung cho cơ sở, lấy địa bàn xóm, tổ dân phố làm địa bàn chủ yếu để chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động cụ thể. Phối hợp tham mưu, tổ chức hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tôi cho rằng, người làm công tác Mặt trận phải chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền có những giải pháp phù hợp để giải quyết những vấn đề cấp thiết của người dân, doanh nghiệp ngay từ cơ sở; nâng cao thái độ phục vụ, giải quyết nhanh chóng những vấn đề mà nhân dân bức xúc, không để hình thành điểm nóng phức tạp. Đồng thời tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn…

Trân trọng cảm ơn ông!

Theo ông Phạm Thái Hanh, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV sẽ diễn ra với tinh thần phấn khởi trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên được minh chứng qua những con số ấn tượng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 13,15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2018 đạt 77,7 triệu đồng. Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bình quân hằng năm đạt trên 3.000 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu bình quân 3 năm tăng 16,3%, riêng năm 2018 xuất khẩu đạt trên 25,06 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 2017 (đứng thứ 4/63 tỉnh, thành). Toàn tỉnh hiện có 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 2/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới…Đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc.

Hải Nhi (thực hiện)