Huyện Tuy phong tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ tám

Lý Nam  

Trong 2 ngày 21 và 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phong tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2014. Dự và chỉ đạo tại đại hội có ông Nguyễn Dân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Tuy Phong, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

Huyện Tuy phong tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ tám

Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2014. 

Nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Tuy Phong tích cực vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính tri đặc thù vùng biển, vùng rừng núi hiểm trở ở Tuy Phong. Đồng thời góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội và quan hệ phát triển huyện ngoài tỉnh.

Hộ gia đình văn hóa trên 97%, nhất là toàn huyện 66/66 khu phố, thôn văn hóa, có 33 thôn khu phố văn hóa được công nhận 3 năm liền trở lên, do vậy hơn 6.500 lượt người tự nguyện tham gia đóng góp trên 1.300 ngày công làm công tác xã hội trong huyện.. hộ nghèo giảm còn 2,6%(920 hộ), quỹ vì người nghèo vận động được gần 05 tỷ đồng, xây mới 300 căn nhà tình thương.

Tổ chức 878 buổi tuyên truyền pháp luật, có gần 44 ngàn lượt người tham dự, tổ chức 2 hội nghị đối thoại cấp huyện, nắm bắt tình hình trong điểm vùng cảng biển phát triển nhiệt điện quốc gia, có 40 ngàn lượt cử tri tham dự tiếp xúc ý kiến quan trọng đến cuộc sống, đóng góp bào vệ và xân dựng đất nước.

Nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ huyện Tuy Phong tiếp tục tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu tập hợp hơn 80% người dân tham gia vào hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội. Hướng mạnh về cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, phấn đấu trên 98% hộ đăng ký gia đình văn hóa, có trên 70% khu dân cư đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo vượt kế hoạch đề ra hàng năm. Nhất là xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả, chăm lo bồi dưỡng, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cán bộ Mặt trận cơ sở.

Đại hội đã tín nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất