Mặt trận cần tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân

Quốc Trung

Theo Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, Mặt trận cần tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII…

Mặt trận cần tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

Ngày 29/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và chỉ đạo Đại hội. Hậu Giang là tỉnh đầu tiên của khu vực ĐBSCL tổ chức Đại hội.  

Đại hội thông qua tóm tắt Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2014 - 2019; dự kiến chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận văn kiện và góp ý sửa đổi Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng Hậu Giang phát triển bền vững”, Đại hội đánh giá cao tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhiệm kỳ 2014 - 2019, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam và của cấp ủy phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đưa việc “học tập và làm theo” trở thành công việc tự giác, thường xuyên… 

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang nhấn mạnh thêm, MTTQ các cấp phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận cần tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân - 1

Quang cảnh Đại hội.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Đồng thuận – Phát triển”, đề nghị MTTQ tỉnh Hậu Giang trong từng chương trình và kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình hành động do Đại hội đề ra cần khơi dậy tinh thần chủ trương, sáng tạo và niềm tự hào của người dân Hậu Giang đối với sự phát triển tỉnh nhà. Cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp nhằm thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024 của tỉnh để những kết quả công tác Mặt trận thực sự hiệu quả, cụ thể, rõ ràng. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, trong thời gian tới, cần tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền trong nhân dân, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt kịp thời phản ánh, kiến nghị chính đáng của nhân dân với Đảng, với chính quyền. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” động viên nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hoá, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chăm lo người nghèo, thực hiện tốt công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” với mục tiêu phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm. 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, cần phải thực hiện thực chất quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của Mặt trận trong các cuộc bầu cử.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân về ý nghĩa của việc tăng cường tình đoàn kết; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo thiết thực hiệu quả, thực hiện thực chất công tác phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên...                 

Mặt trận cần tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân - 2

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu bên lề Đại hội.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 89 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024; thống nhất cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX gồm 6 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết; hiệp thương cử 9 vị vào Ban Thường trực và các chức danh trong Ban Thường trực khóa IX, bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất