Mặt trận phải phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Quốc Trung

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị MTTQ tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì thực hiện tốt phong trào “Người có uy tín làm nhiều việc tốt”. Tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo, các tổ chức tôn giáo nhân các ngày lễ trọng đại, hội nghị.

Mặt trận phải phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngày 16/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và chỉ đạo đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, đã nhìn thẳng sự việc, chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Những hạn chế này đòi hỏi, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX cần phải đề ra các giải pháp tích cực hơn để khắc phục.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024; với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, đồng thời đề nghị MTTQ tỉnh Sóc Trăng trong từng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình hành động do Đại hội IX đề ra cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu: “Trong công tác tuyên truyền cần tích cực nghiên cứu đổi mới, đa dạng hình thức, nội dung phải cụ thể, phù hợp với từng đối tượng; làm cho nhân dân nhận thức đúng về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục. Đổi mới các hình thức đặc biệt ứng dụng công nghệ kịp thời lắng nghe ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng, chính đáng của nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là hình thức tập hợp hiệu quả nhất hiện nay của Mặt trận....”.

Mặt trận phải phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc - 1

Chủ toạ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh Triển khai các phong trào, Cuộc vận động phải đảm bảo thống nhất giữa các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm để đánh giá được cụ thể, rõ ràng hiệu quả từng phần việc của mỗi tổ chức, tránh chồng chéo. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng; Thực hiện tốt công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhân rộng các mô hình chia sẻ hỗ trợ nhau làm ăn, sản xuất ở cộng đồng dân cư, nhất là huyện, xã, ấp khó khăn, phấn đấu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của tỉnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu: Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc. Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, duy trì thực hiện tốt phong trào “Người có uy tín làm nhiều việc tốt”. Tăng cường tổ chức các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo, các tổ chức tôn giáo nhân các ngày lễ trọng đại, hội nghị,... của đồng bào các tôn giáo.

Thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội hiệu quả theo đúng tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, Nghị quyết liên tịch 403. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh giám sát việc rèn luyện tu dưỡng của cán bộ đảng viên theo Quyết định 124 của Trung ương Đảng khóa XII; Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp và bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mặt trận phải phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc - 2

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX ra mắt Đại hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng mong muốn Sóc Trăng “Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội. Mỗi cán bộ Mặt trận phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05 của BCT về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trậngần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Phan Văn Sáu cũng đề nghị Mặt trận các cấp trong tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ mới, tiếp tục nghiên cứu đổi mới thông tin tuyên truyền người dân, chú trọng vận động phát triển các mô hình kinh tế tập thể; tiếp tục vận động người dân sử dụng nguồn vốn hiệu quả, nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương đất nước. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động do mặt trận phát động làm đòn bẩy thực hiện các phong trào của địa phương…

Sau 2 ngày làm việc (15 - 16/7) Đại hội Đại biểu MTTQ tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã lựa chọn, hiệp thương 90 uỷ viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX.

Ông Dương Sà Kha, Uỷ viên thường vụ Tỉnh uỷ, tiếp tục giữ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Mặt trận phải phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc - 3

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng Đại hội bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” - biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất