MT huyện Quảng Ninh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Xuân Thi

Trong 2 ngày 24 và 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2014 với chủ đề "Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Quảng Ninh phát triển toàn diện, bền vững".

MT huyện Quảng Ninh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận đã không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tạo sự thống nhất về tinh thần và hành động cách mạng trong nhân dân.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã thu được nhiều kết quả phấn khởi. Mặt trận các cấp ở huyện Quảng Ninh đã vận động nhân dân hiến công, hiến của, đầu tư, đóng góp trên 268 tỷ đồng để xây dựng mới, cải tạo, tu sửa nhiều tuyến đường bê tông, kênh mương, trạm y tế, nhà văn hóa... 

Mặt trận các cấp đã chủ trì triển khai, nhân rộng 91 mô hình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả; vận động trên 27 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 89 căn nhà đại đoàn kết; giúp đỡ hàng ngàn người nghèo khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó...

MT huyện Quảng Ninh: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân - 1

Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội Mặt trận huyện Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024 xác định mục tiêu: Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. 

Đại hội đã hiệp thương cử 58 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh khóa XVI và cử 21 đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Bà Lê Thị Minh Hải tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất