MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Tuệ Phương Ảnh: Quang Vinh

Hôm nay, tại Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ngày 25/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng 330 đại biểu chính thức tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội.

“Đầu tàu” kinh tế của cả nước

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô không ngừng phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, tạo bước phát triển đột phá, toàn diện cả bề rộng, chiều sâu. Hà Nội đã phát huy ngày càng tốt hơn vị thế, vai trò, trách nhiệm là đầu tàu của cả nước và nằm trong tốp 10 thành phố năng động nhất thế giới. Hà Nội là trung tâm kết nối toàn cầu, có đầy đủ khả năng tổ chức các sự kiện lớn tầm khu vực và thế giới.

Trong những thành tựu chung ấy có sự đóng góp to lớn của MTTQ các cấp của thành phố. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ qua, Mặt trận Hà Nội đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành ủy, sát cánh cùng HĐND, UBND, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối đoàn kết, nhất trí, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền. Các tổ chức thành viên của Mặt trận đã động viên, phát huy sự sáng tạo của các đoàn viên, hội viên, xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường, phát triển khuyến học, khuyến tài, chăm sóc người có công với nước, người có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động nổi bật khác.

“Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp vận động được 268,908 tỷ đồng, đã hỗ trợ sửa chữa 8.148 nhà ở của hội nghèo, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ vốn sản xuất, khám chữa bệnh, hỗ trợ các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban MTTQ còn phối hợp với UBND thành phố ký kế hoạch liên tịch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây là hoạt động do MTTQ thành phố triển khai được hơn 15 năm, trọng tâm hội nghị người dân bàn về nội dung nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua 5 năm có 3.896.813 lượt đại biểu đại diện hộ dân dự họp, thông qua hội nghị đã phát huy dân chủ, vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc bàn và thực hiện có kết quả việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt 87%; số thôn, làng văn hóa đạt 60,5%”, bà Hương khẳng định.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 1

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ thành phố trong nhiệm kỳ qua, ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, MTTQ Việt Nam Thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban CTMT thường xuyên được củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và chủ trương chung hướng mạnh về cơ sở, tổ dân phố, thôn, làng của thành phố. Hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường; chú trọng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam; động viên, khích lệ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, phát triển quan hệ hợp tác quốc tế. Vị thế của Ủy ban MTTQ thành phố ngày càng được khẳng định.

“Thành ủy Hà Nội tin tưởng, MTTQ thành phố Hà Nội sẽ kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ; kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng và nhân dân ta, với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hiệu quả” sẽ tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì hòa bình”, ông Hoàng Trung Hải chia sẻ.

Với tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm, đại biểu tham dự Đại hội đã cùng thảo luận, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung vào 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp, theo đúng tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả” mà những người làm công tác Mặt trận thành phố kỳ vọng.

Kỳ vọng nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng và chia vui với những thành tích của MTTQ các cấp thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh, có được kết quả này phải nhắc đến vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận đã luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó đưa hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. “Qua quá trình tổ chức thực hiện đã làm sáng tỏ thêm về nhận thức, thực tiễn và lý luận đối với công tác Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 2

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Để hoạt động của Mặt trận đi sâu, đi sát với quần chúng nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận thành phố tiếp tục xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố. Chủ động tổ chức, tham gia hiệu quả Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Bám sát thực tiễn của Thủ đô, dự báo đúng tình hình, chủ động phối hợp giải quyết những thách thức, những vấn đề mới phát sinh, những việc khó của Thủ đô và cả nước; lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng, phản biện tích cực của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cho phù hợp. Phối hợp xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, thể hiện rõ vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

“Mặt trận thành phố tiếp tục là nòng cốt trong vận động, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công với nước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, tôn vinh những nghĩa cử, cao đẹp thường ngày; phê phán mạnh mẽ những thói hư tật xấu, những hành vi thiếu văn minh, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Khích lệ, hỗ trợ tìm tòi, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật; tạo bước đột phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của Thủ đô. Nâng cao kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 3

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Bác Hồ kính yêu đã dạy “Cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay kém”, Mặt trận cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết cán bộ chuyên trách ở các cấp phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, không đùn đẩy, né tránh khi thực thi công vụ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp uỷ Đảng thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, kết hợp thực hiện tốt chế độ tập trung dân chủ trong Đảng với hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận. Các cấp chính quyền thành phố cũng cần phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ cùng cấp thực hiện đầy đủ Luật MTTQ Việt Nam, đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho Mặt trận hoạt động; mỗi cán bộ trong bộ máy của Đảng, chính quyền, Mặt trận, ai cũng tôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân, “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 132 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hiệp thương cử 14 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Hiệp thương cử 4 vị vào Phó Chủ tịch chuyên trách, 3 Phó chủ tịch không chuyên trách UBMTTQ thành phố. Bà Nguyễn Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 4

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 5

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 6

Ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao tặng Đại hội bức tranh Khuê Văn Các.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 8

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 9

Đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

MTTQ TP Hà Nội tổ chức Đại hội MTTQ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất - 10

Tiết mục văn nghệ chúc mừng Đại hội.

* Báo Đại Đoàn Kết trân trọng chúc mừng bà Nguyễn Lan Hương được Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất