Nhận diện thách thức để khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

Hương Diệp Ảnh: Quang Vinh

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận thành phố Hải Phòng phải nhận diện rõ hơn thách thức, những nhiệm vụ mới để có cách thức giải quyết đối với những vấn đề lớn của thành phố, của đất nước và khẳng định được vai trò của Mặt trận thành phố trong nhiệm kỳ tới.

Nhận diện thách thức để khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi duyệt kế hoạch Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngày 11/6, có ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng.

Theo ông Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, trong tháng 3/2019, 223/223 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành tổ chức Đại hội với tổng số Ủy viên Ủy ban là 7.456 vị, số lượng tham gia Ban Thường trực 223 xã, phường, thị trấn là 907 vị; Chủ tịch MTTQ cấp xã tham gia Ban thường vụ cấp ủy là 86/223 vị (38,6%).

Đến hết tháng 5/2019, 15/15 huyện, quận đã tổ chức thành công Đại hội. Tổng số đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp quận, huyện là 797 vị; có 12/15 Chủ tịch Ủy ban MTTQ là Ủy viên Thường vụ huyện, quận ủy. 

Nhận diện thách thức để khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới - 1

Ông Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Cao Xuân Liên cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã 5 lần tiếp thu, chỉnh sửa báo cáo chính trị trình Đại hội. Đối với đề án nhân sự, dự kiến số lượng tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng khóa XIV là 95 vị, Ban Thường trực có 10 vị. 

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27-28/6.

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng khi tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp và sẵn sàng hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ thành phố, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, có được kết quả này là nhờ vào sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đối với công tác Mặt trận. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở khi luôn thể hiện rõ vai trò gần dân, sát dân, có nhiều cách làm mới, mô hình hiệu quả nhằm củng cố vững chắc niềm tin, sự đồng lòng của nhân dân đối với sự phát triển của thành phố.

Nhận diện thách thức để khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới - 2

Quang cảnh buổi làm việc.

Để đảm bảo thành công Đại hội MTTQ thành phố lần thứ XIV, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, báo cáo chính trị trình Đại hội phải phản ánh được bức tranh toàn cảnh của thành phố trong 5 năm qua. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố cần bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy đã đề ra và thực tiễn tình hình nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV của thành phố. 

Bên cạnh đó, cần bám sát Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luật 72 của Bộ Chính trị khóa XI về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; bám sát Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhận diện thách thức để khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới - 3

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Một trong những yêu cầu được Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đặt ra trong nhiệm kỳ tới đó là Mặt trận thành phố làm gì để góp phần giải quyết những thách thức trong giai đoạn hiện nay như quá tr đô thị hóa nhanh đi liền với những khó khăn về nắm bắt tình hình nhân dân; ô nhiễm môi trường; việc giải quyết đơn thư khiếu nại ở một số nơi chưa được giải quyết triệt để. 

Bên cạnh đó, Mặt trận phải có những giải pháp để cùng với cấp ủy, chính quyền thành phố phát huy lợi thế phát triển kinh tế biển, du lịch để khẳng định vai trò động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước..

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, nhiệm vụ triển khai trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận TP Hải Phòng phải bám sát vào các sự kiện quan trọng của đất nước như Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; 70 năm Ngày Giải phóng thành phố, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 130 năm Ngày sinh của Người; Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX và nhiều sự kiện khác của đất nước để báo cáo của thành phố là kiểu mẫu, xứng tầm với vị thế chính trị, kinh tế, xã hội của Hải Phòng.

Nhận diện thách thức để khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới - 4

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

“Nội dung báo cáo phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thể hiện sự sáng tạo, đổi mới so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt Mặt trận thành phố phải nhận diện rõ hơn thách thức, những nhiệm vụ mới để có cách thức giải quyết đối với những vấn đề lớn của thành phố, của đất nước và khẳng định được vai trò của Mặt trận thành phố trong nhiệm kỳ tới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, Mặt trận các cấp cần tập trung vào việc nắm chắc tình hình nhân dân, phòng ngừa phát sinh điểm nóng ở cơ sở và phối hợp giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo; tạo các diễn đàn, hình thức phong phú để nhân dân trao đổi, từ đó thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân của Mặt trận. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình giám sát, phản biện xã hội; tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi giải tỏa mặt bằng và tư vấn cho cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
“Mặt trận các cấp cần cần đẩy mạnh công tác phối hợp với chính quyền trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động để đến năm 2025 cả nước không sử dụng túi nilon dùng một lần”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Nhận diện thách thức để khẳng định vai trò của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới - 5

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng  Khánh Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Trong công tác nhân sự, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu cán bộ Mặt trận trong nhiệm kỳ mới phải thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương; có bản lĩnh, không né tránh; biết ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ. Bên cạnh đó cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp của thành phố phải đoàn kết thống nhất, đảm bảo việc sắp xếp bộ máy hợp lý, hoạt động hiệu quả.

Với tinh thần sẵn sàng cho Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ thành phố Hải Phòng tập trung chuẩn bị nhưng không được làm ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019, làm được điều này là thực hiện được 1 trong nhiều nội dung trong bài viết rất quan trọng ngày 6/6 vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất