: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:11:08 09/04/2019

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng duyệt kế hoạch Đại hội MTTQ hai tỉnh Hậu Giang và Lâm Đồng

Ngày 9/4, tại TP HCM, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chủ trì các cuộc làm việc duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ hai tỉnh Hậu Giang và Lâm Đồng nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng duyệt kế hoạch Đại hội MTTQ hai tỉnh Hậu Giang và Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh Hậu Giang.

Cùng dự các cuộc làm việc có ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban Công tác phía Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang và tỉnh Lâm Đồng, và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy của hai địa phương trên.

Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội tại buổi làm việc, ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết, Đại hội Mặt trận tỉnh Hậu Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tới đây là sự kiện quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới. 

Theo ông Huỳnh Văn Hùng, đại hội sẽ tổng kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động do Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra; đánh giá những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, thống nhất Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2014. Đồng thời, đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam; sửa đổi điều lệ MTTQ Việt Nam và hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong tình hình mới, đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần và thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh nhà.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/5/2019.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024, ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho hay, căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua gắn với các công trình thiết thực chào mừng đại hội, thông qua đại hội góp phần nâng cao và khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình hiện nay. 

Cơ cấu thành phần của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa VIII sẽ đảm bảo thành phần theo điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Thông tri 28 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam hướng dẫn và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của địa phương; coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng duyệt kế hoạch Đại hội MTTQ hai tỉnh Hậu Giang và Lâm Đồng - 1

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Mặt trận tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo Đề án và tiến hành thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo quy định.

Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6/2019.

Phát biểu tại các cuộc làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và lãnh đạo Tỉnh ủy hai tỉnh Hậu Giang và Lâm Đồng, Phó Chủ  tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam của hai tỉnh. Trong đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều phương thức và nhiều phương tiện khác nhau. Dự thảo báo cáo chính trị đại hội của hai địa phương trên cũng đề cập khá rõ, đầy đủ về mục tiêu, phương thức hoạt động thời gian tới.

Góp ý về nội dung văn kiện, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng lưu ý, tiêu đề của đại hội rất quan trọng nên phải cần phải sát với nhiệm vụ, bao quát được hoạt động. Cần có các tham luận mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trình bày tại đại hội, chọn những mô hình nổi bật trong nhiệm kỳ qua để nhân rộng. 

“Báo cáo chính trị cần cô đọng, nhưng phải nêu đầy đủ được những kết quả nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó làm nổi bật những mô hình, những hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, cần nói rõ những hạn chế để tìm phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu, về công tác nhân sự, các tỉnh phải rà soát cho phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa cho đại hội; công tác thi đua cũng cần được đề cao, hoàn thành các công trình, mô hình, sản phẩm cụ thể nhằm chào mừng đại hội. Mặt trận các tỉnh cần tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện chương trình đại hội của mình.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng đề nghị, Tỉnh ủy, UBND hai tỉnh Hậu Giang và Lâm Đồng tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các tỉnh thành công tốt đẹp.

Quốc Định