Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận tỉnh Sóc Trăng

Sáng ngày 20/6, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận tỉnh Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Hội nghị.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết, dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng chuẩn bị và lấy ý kiến đông đảo trong các tầng lớp nhân dân, các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp; các vị nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Đa số các đại biểu đều thống nhất với bố cục của dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự đã bám sát vào hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Báo cáo chính trị đã khái quát được tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu bật được những kết quả thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 - 2019. Từng mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình số liệu minh chứng cụ thể để từ đó đưa ra những giải pháp mang tính khả thi giúp thực hiện tốt chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Báo cáo kiểm điểm đã đánh giá được mặt mạnh, mặt còn hạn chế để rút kinh nghiệm thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Đề án nhân sự bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024….

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhận xét, công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng được thực hiện chu đáo.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh thêm: Báo cáo chính trị cần đánh giá rõ hơn về tình hình và đời sống các tầng lớp nhân dân. Bổ sung, định hướng công tác đối ngoại nhân dân, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; triển khai các Cuộc vận động; sửa chữa, bổ sung các nội dung trọng tâm trong chương trình hành động, các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2019 - 2024 cần sát với thực tế địa phương…

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha tiếp thu các ý kiến đóng góp của UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ bổ sung hoàn chỉnh để trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 7/2019.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất