Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh

Trung Hiếu

Trong 2 ngày 11 - 12/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tặng Đại hội bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” - biểu tượng  của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự Đại hội có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; cùng đại diện lãnh đạo HĐND,UBND tỉnh và 193 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội...

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến năm 2018, toàn tỉnh có 1.167 khu dân cư, 158.266 hộ gia đình; 1.313 làng, bản, tổ dân phố, 1.066 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 9 phường, thị trấn trong tỉnh đạt chuẩn văn minh đô thị.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh - 1

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống trao Đại hội bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh, mang dòng chữ “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển.

Trong 5 năm qua, công tác vận động Quỹ "Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, toàn tỉnh đã huy động được trên 50 tỷ đồng; tham gia làm mới và sửa chữa 10.000 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo, hỗ trợ thăm hỏi 25.000 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn..., góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 20,5% năm 2014 xuống còn 17,6% năm 2018.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành, địa phương đã tổ chức 217 đoàn giám sát; tham gia 658 cuộc giám sát; Ban Thanh tra nhân dân xã phường, thị trấn giám sát được 2.416 cuộc; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát được 2.806 dự án đầu tư. Nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; tích cực tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng dựng nông thôn mới...

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh - 2

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái cần phát huy tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh; thông qua các phong trào, cuộc vận động động viên nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các giai, tầng- dân tộc, tôn giáo trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và các nhiệm vụ sẽ được xác định trong giai đoạn 2021 – 2025; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp trong tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; xây dựng tổ chức MTTQ các cấp theo hướng tinh gọn, cán bộ có chất lượng cả về chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, tận tụy, trách nhiệm...

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh - 3

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa XV.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái”, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội đã hiệp thương cử 85 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa XV; Ông Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

*Báo Đại Đoàn Kết chúc mừng ông Giàng A Tông đã được Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV hiệp thương cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái khóa XV nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất