Tập trung hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư

Hải Nhi

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Quế Võ (Bắc Ninh) lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra trong 2 ngày 30, 31/5. Tham dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi, các Phó Chủ tịch: Lê Đức Kỳ, Vũ Hùng, Nguyễn Văn Triển.

Tập trung hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư

Ra mắt Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ khóa mới.

 Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ huyện Quế Võ và các tổ chức thành viên đã vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được 7.126.726.000. Từ nguồn vận động được và cấp trên hỗ trợ, đã hỗ trợ xây dựng mới 390 nhà và sửa chữa 41 nhà “Đại đoàn kết” với kinh phí gần 18 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4,47% năm 2014 xuống còn 1,71% năm 2018. 

Cùng với việc tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp trong huyện Quế Võ phát huy vai trò trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Quế Võ là đơn vị khối huyên, thị xã, thành phố đầu tiên trong tỉnh thành lập được Ban tư vấn phản biện xã hội. 

MTTQ huyện đã có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện. Thu nhập bình quân đầu người từ 37,2 triệu đồng năm 2014 nâng lên 56,3 triệu đồng năm 2018. Đến nay 20/20 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Quế Võ đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới năm 2018 với trên 96,5% người dân được hỏi bày tỏ ý kiến hài lòng, bên cạnh đó đô thị Phố Mới mở rộng phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại IV năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo đại hội Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024 trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của công tác Mặt trận trong tình hình mới, MTTQ và tổ chức thành viên các cấp huyện Quế Võ cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo Đề án của Huyện ủy. Khắc phục việc hành chính hóa trong công tác tuyên truyền, vận động, tập trung hướng mạnh các hoạt động về khu dân cư.

Đại hội đã hiệp thương cử 58 vị tham gia Ủy viên Ủy ban khóa mới, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Nguyễn Thị Hiển được tín nhiệm cử giữ chức Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quế Võ nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất