Vì sự phát triển của thành phố trung tâm vùng

Quốc Trung (thực hiện)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm nhấn mạnh, xác định được vai trò, vị trí, thời gian qua MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã triển khai trong hệ thống, phối hợp với các tổ chức thành viên, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, hàng năm xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân, vì sự phát triển của một thành phố có vị thế là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Vì sự phát triển của thành phố trung tâm vùng

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cắt băng khánh thành nhà cho hộ nghèo tại khu dân cư Đại đoàn kết.

PV: Vừa qua tại Đại hội MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, ông đã được hiệp thương cử là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024. Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi nhận nhiệm vụ này?

Ông Nguyễn Ngọc Tâm: Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã phân công và tạo điều kiện cho tôi được tham gia công tác Mặt trận. Cảm ơn Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tín nhiệm hiệp thương cử tôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Về phần mình, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân, tôi sẽ cố gắng cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nỗ lực phấn đấu để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ MTTQ Việt Nam quy định.

Trước khi về làm Mặt trận, tôi đã từng có thời gian làm Bí Thư Thành đoàn TP Cần Thơ, một tổ chức thành viên của Mặt trận, đồng thời cũng từng là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và là Bí thư Huyện ủy của 1 huyện nên có dịp gắn bó và phối hợp thường xuyên với công tác Mặt trận nên bây giờ trở thành người Mặt trận, thực sự không có gì là bỡ ngỡ. Tuy nhiên đây là nhiệm vụ mới, với vai trò là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân thành phố về chất lượng hoạt động của công tác Mặt trận, tôi cho rằng bản thân sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều.

Những năm qua hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo xây dựng tổ chức, hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân góp phần vào phát triển chung của thành phố.

Cụ thể những kết quả hoạt động của Mặt trận đã đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của thành phố. Mặt trận đã làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp lực lượng và xây dựng khối đoàn kết toàn dân không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn thông qua nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. Nắm vững tình hình và định hướng dư luận xã hội trong giai đoạn hiện nay, giúp Thành ủy định hướng công tác tư tưởng trong hình hình mới.

Với vai trò là địa phương trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong công tác định hướng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ có đặt ra mục tiêu gì cho nhiệm kỳ này?

- Ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”. Theo Quyết định này, Thủ tướng xác định sớm thí điểm phát triển đô thị thông minh vùng ĐBSCL, trong đó, thành phố Cần Thơ là hạt nhân để hình thành chuỗi và mạng lưới kết nối các đô thị thông minh trong vùng.

15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, chương trình, dự án kêu gọi đầu tư tăng cường hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, từng bước xây dựng các khu đô thị mới và mở rộng, nâng cao chất lượng các khu đô thị hiện hữu. Nhờ đó, diện mạo thành phố trung tâm vùng ĐBSCL ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Xác định được vai trò, vị trí của địa phương, thời gian qua MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã triển khai trong hệ thống Mặt trận, phối hợp với các tổ chức thành viên, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, hàng năm xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động cụ thể, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân, vì sự phát triển của thành phố. Và đây cũng sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi xác định cần phải tiếp tục thực hiện nỗ lực hơn trong nhiệm kỳ này.

Trong nhiệm kỳ mới này, Mặt trận các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng nguyện vọng và lợi ích chính đáng, thiết thực của nhân dân; trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền, MTTQ thành phố tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị…Đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, phát huy dân chủ và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, bám sát dân, gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt các yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Để công tác Mặt trận có nhiều khởi sắc cho một nhiệm kỳ mới, ông kỳ vọng gì từ Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX ?

- Không chỉ riêng Mặt trận Cần Thơ, Mặt trận các tỉnh trong vùng ĐBSCL mà Mặt trận các cấp của cả nước đều mong muốn Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX diễn ra thành công tốt đẹp và sẽ hiệp thương cử ra được các Ủy viên Ủy ban thực sự có trình độ, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết đồng thời Đại hội cũng sẽ giới thiệu được đội ngũ cán bộ lãnh đạo xuất sắc, đề ra những chỉ đạo sâu sát, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương…

Từ việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở TP Cần Thơ trong thời gian qua dù đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tuy nhiên để góp phần thực hiện Cuộc vận động hiệu quả hơn nữa, tôi kiến nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới, cần chọn điểm chỉ đạo đột phá để thực hiện nội dung “Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững ở khu dân cư”.

Cần có giải pháp hiệu quả hơn trong việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới và tổ chức giám sát, phản biện xã hội trong quá trình thực hiện nhằm tăng cường sự đồng thuận trong dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đối với công tác giám sát và phản biện xã hội, Trung ương MTTQ Việt Nam cần sớm ban hành cơ chế để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể để thực hiện quy định góp ý kiến vào bản kiểm điểm hằng năm của tập thể cấp ủy các cấp cũng như cần có quy định cụ thể để phát huy trách nhiệm, vai trò của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong việc nhận xét, lấy ý kiến hằng năm và đột xuất đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện vi phạm về đạo đức, lối sống.

Đối với việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đến các cơ quan Đảng, chính quyền, tôi cũng cho rằng cần có biện pháp giải quyết, tháo gỡ cụ thể hơn nữa. Đồng thời quan tâm tình hình tư tưởng của cán bộ cơ sở, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực để động viên, phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ khó khăn giúp họ an tâm công tác.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất