Đắk Lắk: Hội nghị Tổng kết công tác dân vận

Minh Khang

Ngày 1/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.Tham dự hội nghị có; ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo hội nghị.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.
Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị củng cho biết, năm 2020, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu lên một số vấn đề hạn chế, tồn tại trong công tác dân vận như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động nhân dân của một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức, chưa sát sao, kịp thời; công tác tiếp dân, đối thọai, lắng nghe ý kiến, phán ánh từ nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương có lúc, có nơi chưa nghiêm túc, còn để khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất an ninh trật tự.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tập trung đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thông qua việc nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả quản lý của UBND các cấp.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kết nghĩa với các buôn, đồng bào DTTS; công tác phát động quần chúng; tham mưu giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020.      

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Việc tăng cường đổi mới công tác dân vận và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, kinh tế từng bước phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Xem nhiều nhất