: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:04:00 13/06/2019

Các báo, tạp chí tiếp tục đồng hành cùng bà con dân tộc

Chiều ngày 13/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Gặp mặt các báo, tạp chí nhân dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.  

Tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Ủy ban dân tộc trong việc thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần quan trọng đối với sự phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua; đồng thời đề nghị các cơ quan báo, tạp chí tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, góp phần cùng hệ thống cơ quan công tác dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

6 tháng qua, các ấn phẩm báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg đã bám sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Ủy ban Dân tộc, tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền vận động đồng bào vùng Dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 

Các ấn phẩm báo chí chuyên đề đã có trên 1200 tin, bài, vừa thông tin, phổ biến kinh nghiệm, mô hình hay vừa phản ánh sinh động mọi mặt đời sống xã hội, góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo. 

Bên cạnh việc tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Dân tộc, các ấn phẩm báo chí cũng phản ánh kịp thời các gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền các gương thanh niên DTTS khởi nghiệp, mở rộng trang trại phát triển kinh tế gia đình, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương; về phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng nông thôn, miền núi…

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo và các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh cho biết, Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của các báo, tạp chí và sẽ đồng hành cùng các Báo, tạp chí để triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg một cách tốt nhất.

Việt Hà