: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:31:00 01/06/2019

Điện Biên: Tích cực triển khai đại hội MTTQ các cấp

Tỉnh Điện Biên đang tích cực triển khai Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Thời gian qua, Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các huyện, thị, thành phố triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua... Đặc biệt, việc thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương diễn ra rất nghiêm túc.

Điện Biên: Tích cực triển khai đại hội MTTQ các cấp

MTTQ huyện Tuần Giáo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Nguồn ảnh: ĐiệnBiênPhủ online,

Về công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên Nguyễn Thị Nga, Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai theo đúng tinh thần hướng dẫn của Thông tri số 28 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành công tác lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ các cấp; thành lập các tiểu ban, xây dựng hướng dẫn đối với cấp dưới. Nhìn chung công tác chuẩn bị và chỉ đạo được thực hiện theo đúng tinh thần của Mặt trận Trung ương. Mới đây, Ủy ban MTTQ huyện Tuần Giáo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được chọn để tổ chức đại hội điểm của MTTQ tỉnh. 

Để Đại hội MTTQ các cấp diễn ra thành công, đúng kế hoạch, theo bà Nguyễn Thị Nga, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các huyện, thị, thành phố tổ chức quán triệt các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác lãnh đạo Đại hội. Tổ chức các hoạt động, việc làm thiết thực để nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động, chủ trì và phối hợp thực hiện. Như triển khai điểm có hiệu quả về vệ sinh môi trường. Tuyên truyền, vận động hiệu quả nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Đổi mới phương pháp vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Tăng cường tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội…

Cụ thể, 5 năm qua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp đã tổ chức được 213 cuộc giám sát, trong đó Ủy ban MTTQ các cấp giám sát 196 cuộc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp giám sát 17 cuộc. Để có được kết quả này, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì hiệp thương với các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch giám sát của từng năm, trao đổi thống nhất với HĐND, UBND tỉnh, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy để đảm bảo được sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác Mặt trận, vừa tránh sự chồng chéo trong quá trình giám sát.

Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã góp phần quan trọng phát huy dân chủ từ cơ sở, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước, đầu tư sai quy hoạch, sai quy định... MTTQ các xã Thanh Luông, Noong Hẹt (huyện Điện Biên); xã Rạng Đông (huyện Tuần Giáo); phường Mường Thanh, Tân Thanh (thành phố Điện Biên Phủ)…đã tổ chức triển khai có hiệu quả công tác giám sát thông qua 2 tổ chức này.

Cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của MTTQ các cấp, bộ mặt đô thị, nông thôn của tỉnh Điện Biên đã có nhiều đổi mới, đã có 22 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, bình quân giảm từ 3-5%/năm. Chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên rõ rệt…. MTTQ các cấp triển khai nhiều hoạt động chăm lo, tập hợp, động viên, phát huy vai trò các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, tiêu biểu ở khu dân cư. Chương trình xây dựng nông thôn mới bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân, bà con đã dần xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn mới nên chủ động tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp.    

Ngọc Hoa