: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:09:09 16/06/2019

Gia Lai: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Mang Yang

Ngày 14/6, UBND Huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ III - năm 2019. Đây là đơn vị được tỉnh Gia Lai chọn tổ chức đại hội điểm Đại hội DTTS cấp huyện đầu tiên của tỉnh.

Gia Lai: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Mang Yang

Quang cảnh Đại hội các DTTS huyện Mang Yang.

Tới dự đại hội có: ông Y Dẫn Ê Ban-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II của Ủy ban Dân tộc. ông Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh; ông Kpa Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Gia Lai, cùng 150 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, các dân tộc trên địa bàn huyện Mang Yang đã đoàn kết thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ trong thư gửi Đại hội các DTTS miền Nam họp tại Pleiku năm 1946, phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, chung sức chung lòng trong các phong trào thi đua yêu nước.

Được sự quan tâm của Nhà nước, việc tổ chức thực hiện các chính sách phát triển kinh tế-xã hội đối với đồng bào DTTS ở huyện Mang Yang đã đạt được hiệu quả thiết thực.

Nhiều nguồn lực và chương trình mục tiêu đầu tư vùng khó khăn, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS mang lại những kết quả nhất định. Huyện đã chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, chú trọng công tác định canh định cư, phát triển sản xuất và xoá đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS, đảm bảo an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS của huyện. Cấp ủy, chính quyền cùng với Mặt trận quan tâm công tác xây dựng nông thôn mới, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong vùng đồng bào DTTS; tuyên truyền vận động quần chúng đấu tranh chống âm mưu phá hoại của địch, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của huyện nhà.

Phát biểu tại Đại hội, phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên đã biểu dương những thành quả đạt được trong thực hiện chính sách dân tộc của huyện Mang Yang và những đóng góp của đồng bào DTTS vào sự phát triển địa phương thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh huyện Mang Yang cần tiếp tục làm tốt công tác đưa các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, quan tâm phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, tạo đồng thuận cao trong cộng đồng các dân tộc anh em, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao dân trí, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Bộ trưởng, Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân về có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai và UBND huyện Mang Yang tăng giấy khen cho 44 tập thể và cá nhân về thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào DTTS.

Đại hội cũng đã thông qua quyết tâm thư bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III sắp tới.

Minh Khang