: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:10:18 12/09/2019

Khai mạc Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III

Ngày 12/9, tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Bình định lần thứ III năm 2019. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu đại diện cho trên 40.000 đồng bào của 31 dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Khai mạc Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định lần thứ III

Quang cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe và thông qua Báo cáo Chính trị về tình hình công tác, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi tại địa phương trong nhiệm kỳ qua. 

Sau 5 năm thực hiện (2014-2019), được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, hàng hóa có nhiều tiến bộ; cơ sở hạ tầng từng bước được tăng cường; giảm tỉ lệ hộ nghèo; đời sống vật chất tinh thần của đồng bào miền núi được nâng lên; Diện mạo vùng dân tộc thiểu số đã có những thay đổi căn bản, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; quyền bình đẳng giữa các dân tộc được tôn trọng và phát huy, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững; các hủ tục, tập quán sinh hoạt, canh tác lạc hậu dần được xóa bỏ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 – 2024. Nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng dân tộc miền núi với miền xuôi; xây dựng cơ sở hạ tầng; nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, góp phần xây dựng vùng dân tộc và miền núi của tỉnh ngày càng giàu đẹp.

Bằng những việc làm cụ thể, đoàn kết phát huy nội lực để phát triển như: Luôn luôn tạo sự đồng thuận các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, góp công, góp của và nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và những công trình công cộng khác, với mục đích là làm cho buôn làng ngày càng đẹp hơn, khang trang hơn.

Qua 5 năm, được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các sở ban ngành, và cả hệ thống chính trị đã triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số ngày một nâng cao, văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; công tác dân tộc và việc thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.

Đại hội cũng đã bầu ra các Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Thùy Trang