: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:07:00 15/07/2019

Ninh Thuận: Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Ninh Sơn lần thứ III

UBND huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) vừa tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019. Dự Đại hội có ông Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ninh Thuận: Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Ninh Sơn lần thứ III

Ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi huyện Ninh Sơn có bước phát triển đáng kể. Cơ sở hạ tầng công trình phúc lợi xã hội được quan tâm đầu tư kịp thời. 7/7 xã vùng đồng bào DTTS và huyện đạt chuẩn về phổ cập giáo dục THCS và tiểu học đúng độ tuổi. Các chương trình, dự án, đề án trong sản xuất, chăn nuôi có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao được triển khai nhân rộng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tình hình an ninh, chính trị được ổn định, khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng củng cố và giữ vững.

Nhiệm kỳ tới, Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu bình quân mỗi năm giảm 5% hộ nghèo ở các thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS; trên 80% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và 100% trạm y tế xã có bác sỹ làm việc; 100% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS.

Phát biểu tại đại hội, ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, những kết quả đạt được trong thực hiện các chính sách dân tộc thuộc vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ninh Sơn trong thời gian qua.

Ông Bình đồng thời nhấn mạnh, UBND huyện Ninh Sơn cần quan tâm khắc phục những hạn chế và có giải pháp cụ thể, phát triển phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển các làng nghề truyền thống; tăng cường vai trò của các trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thường xuyên chú trọng bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc và kiên quyết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Sơn tặng Giấy khen cho 9 cá nhân, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc nhiệm kỳ qua.

Hà Lê