: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:02:00 30/08/2015

Phát huy tinh thần yêu nước trong thanh niên dân tộc thiểu số

Vừa qua, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Phi Long cho biết phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đang phát động trong thanh niên cả nước, tập trung triển khai công tác củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Diễn đàn này nhằm nâng cao ý thức chính trị, định hướng lý tưởng cách mạng, khơi dậy ước mơ, cổ vũ khát vọng học tập, lập thân, lập nghiệp, lao động sáng tạo, tích cực xây dựng bảo vệ Tổ quốc của thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim mong muốn thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo phát huy tinh thần yêu nước, tạo khối đoàn kết vững chắc, chống lại các âm mưu phá hoại, chia rẽ nội bộ của các thế lực thù địch. 

Tại diễn đàn, các đại biểu đại diện cơ quan chức năng, chức sắc tôn giáo, đoàn viên, thanh niên đã tập trung thảo luận, làm rõ vai trò và những đóng góp to lớn trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo. 

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Vương Ngọc Hà chia sẻ tình yêu Tổ quốc của thanh niên cần phải được cụ thể hóa thành hành động, việc làm thiết thực. Thanh niên dân tộc thiểu số phải có tinh thần vươn lên, xóa đói giảm nghèo cho chính gia đình, thôn bản của mình, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, đóng góp cho phát triển đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. 

Nhiều ý kiến đã phân tích, đánh giá thực trạng về lý tưởng, hoài bão, đạo đức, lối sống của giới trẻ nói chung, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo nói riêng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.    

V.M