: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:23:42 08/07/2019

Phú Yên: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sơn Hòa lần III

Ngày 7/7, UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) vừa tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III (2019-2024). Tham dự có ôngPhan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho 13 DTTS trên địa bàn huyện về dự.

Phú Yên: Đại hội đại biểu các DTTS huyện Sơn Hòa lần III

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Theo báo cáo trong 5 năm qua, UBND huyện Sơn Hòa đã huy động được 42,5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững… hơn 148 hộ được hỗ trợ đất sản xuất, 349 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt, trên 22.490 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào DTTS được vay trên 500 tỉ đồng, gần 89.550 thẻ BHYT được cấp cho đồng bào DTTS tại các xã.Tỉ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn huyện giảm bình quân từ 3-3,15%.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành cũng quan tâm triển khai các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ đồng bào DTTS. Công tác xây dựng Đảng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong đồng bào DTTS được chú trọng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại đại hội, ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải xác định được thực hiện tốt chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng và xuyên suốt; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới, đồng thời đẩy mạnh việc triển khai, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS trong huyện; đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người đồng bào DTTS.

Nhân dịp này, UBND huyện Sơn Hòa tặng giấy khen cho 9 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Sơn Hòa giai đoạn 2014-2019.

Xuân Hiếu