Ưu tiên đầu tư phát triển vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

    Nguyễn An

Do những xã thuộc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi điều kiện kinh tế khó khăn, xuất phát điểm thấp, nằm ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa hoặc những nơi có địa hình bị chia cắt nên để hoàn thành được những tiêu chí phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thì cần nguồn lực rất lớn để đầu tư. Những năm qua với mức đầu tư lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ưu tiên đầu tư phát triển vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những bể nước được xây dựng giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho bà con.

Phân bổ nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong đó quy định tiêu chí phân bổ ưu tiên cho các xã khó khăn và các xã dưới 5 tiêu chí với hệ số cao gấp 4-5 lần so với các xã không được ưu tiên, bình quân mỗi xã được phân bổ khoảng 11,2-13,5 tỷ đồng trong cả giai đoạn 5 năm.

Căn cứ vào mục tiêu phấn đấu thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 và điều kiện thực tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ cho các xã đảm bảo tổng mức vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho các xã trong cả giai đoạn 2016-2020 theo đúng các nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ của Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội.

Để tăng thêm nguồn lực cho các xã khó khăn, ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thôn, bản ấp thuộc các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020”, trong đó Đề án bố trí thêm 1.400 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển trong tổng vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Chương trình để hỗ trợ bổ sung cho 36 tỉnh triển khai thực hiện Đề án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đồng ý về chủ trương trình Quốc hội điều chỉnh mục tiêu của Chương trình giải đoạn 2016-2020 cho phù hợp với tình hình triển khai thực tế và xem xét bổ sung nguồn lực từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ thực hiện chương trình.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các địa phương cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Sau khi được phân bổ kinh phí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần ưu tiên cho phát triển các tiêu chí văn hóa, quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa, chú ý đến công tác quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở; đồng thời có chính sách đối với cán bộ làm công tác văn hóa tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao;

- Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong đó đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã dưới 5 tiêu chí được ưu tiên hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương với hệ số phân bổ cao gấp 4-5 lần so với các xã không được ưu tiên;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020” theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục nghiên cứu, ban hành các quy định huy động vốn của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nông thôn mới và cơ chế để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời chú trọng tăng cường việc huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư vùng dân tộc thiểu số và miền núi một cách phù hợp, bảo đảm nguyên tắc không được ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa

1. Về kết quả Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa:

Trong 3 năm từ 2016-2018, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa đã hướng dẫn, hỗ trợ 7 tỉnh: Thừa Thiên-Huế, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Sơn La. Nội dung các dự án bảo tồn làng, bản, buôn truyền thống các dân tộc thiểu số bao gồm: Bảo tồn văn hóa vật thể tiêu biểu; bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với dân tộc, với địa phương gồm các tri thức dân gian, âm nhạc, ca vũ, các lễ hội, trò chơi dân gian; bảo tồn cảnh quan môi trường gắn với các giá trị văn hóa để tạo cảnh quan môi trường nhằm phát triển du lịch.

Năm 2017, Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa đã đề xuất hỗ trợ trang thiết bị cho 10 Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện tại các khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đã xây dựng phương án đề xuất hỗ trợ xây dựng 24 Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, 18 nhà văn hóa - khu thể thao thôn; hỗ trợ trang thiết bị cho 123 Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, 72 nhà văn hóa thể thao thôn.

Năm 2018, Chương trình đã hỗ trợ mua sắm trang thiết bị hoạt động cho 4 Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, 19 Nhà văn hóa - khu thể thao thôn mới mức kinh phí trên 1 tỷ đồng ưu tiên các xã, thôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

2.Về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông:

Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện chương trình xây cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020 với nội dung chính: Đầu tư xây dựng 4,145 cầu, trong đó có 3.664 cầu cứng và 481 cầu treo với tổng mức đầu tư 8.338 tỷ đồng trên địa bàn dân tộc vùng thiểu số thuộc 50 tỉnh, thành phố theo Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/92013 của Ủy ban Dân tộc.

Bộ Giao thông vận tải đã triển khai các Đề án/Dự án về đầu tư xây dựng cầu dân sinh: Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh đảm bảo an toàn giao thông trên phạm vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 1906/QĐ-BGTVT ngày 20/5/2014, tổng số vốn đầu tư 931,7 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành toàn bộ 186 cầu; Chương trình “Nhịp cầu yêu thương” được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 3/2/2016 với tổng mức đầu tư 9.203 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 676 km đường trên địa bàn 14 tỉnh, xây dựng 2.272 cầu dân sinh.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thu nhập cao từ những loại cây hiếm

Thu nhập cao từ những loại cây hiếm

Tại xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, một số bà con có được thu nhập cao nhờ trồng một  giống xoài lạ có màu hồng phấn rất đẹp, có tên gọi là xoài cát ...
Gìn giữ bản sắc văn hóa Mường

Gìn giữ bản sắc văn hóa Mường

Việc bảo tồn nét văn hóa truyền thống của dân tộc Mường luôn được chính quyền địa phương và người dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Hà Nội) chú trọng.
Bánh ngải

Bánh ngải

Bánh ngải còn được nhiều người quen gọi là bánh giầy ngải. Nguyên liệu chính để làm món bánh này gồm có gạo nếp, lá ngải cứu, đường, đậu xanh...
Thu hút nhân tài người dân tộc thiểu số

Thu hút nhân tài người dân tộc thiểu số

Ngày 30/7, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã làm việc với Bộ GDĐT về tình hình thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội khóa XIV đối với nội ...

Tin nóng

Ấn tượng đám cưới  của người Dao ở Ba Vì

Ấn tượng đám cưới của người Dao ở Ba Vì

Nằm dưới chân núi Tản Viên, cách trung tâm Hà Nội chưa đến 100 km, đồng bào dân tộc Dao (xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội) vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc. Trong đó có thể kể đến là lễ cưới truyền thống của người Dao.

Xem nhiều nhất