Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư

Thu Huyền – Đặng Phước

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án “Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và Kế hoạch “Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”, từ ngày 19 đến 21/8, Đoàn công tác số 1 do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết của Trung ương đã khảo sát việc tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW, Chỉ thị 33-CT/TW tại Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Thành ủy Hà Nội.

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư

Quang cảnh buổi làm việc.

Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Thành ủy Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và đạt được nhiều kết quả quan trọng; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp; công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tư pháp được quan tâm, chú trọng; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được nâng cao. Góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu kết luận các buổi làm việc, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết của Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Thành ủy Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, đồng thời, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của cấp ủy, tổ chức đảng thuộc diện khảo sát, báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất