Đẩy lùi tư tưởng ỷ lại, tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Lê Minh

Trong năm 2017, MTTQ các cấp huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) đã tích cực vận động, phát huy tinh thần tự giác trong thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh Thừa Thiên-Huế, qua hơn 7 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM ở các địa phương tuy đạt được những kết quả nhất định, song bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập. Một trong những hạn chế phổ biến là vẫn còn một bộ phận cán bộ, nhân dân nghĩ rằng Chương trình xây dựng NTM như một dự án nên có tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, đó cũng là nguyên nhân chính khiến khó đạt các tiêu chí NTM.

Năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Nam Đông đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, và các chương trình MTQG, các nghị quyết, chỉ tiêu, kế hoạch của địa phương.

Vận động người dân hiến đất, hoa màu, tham gia ngày công giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình, thực hiện tốt bảo vệ môi trường ở khu dân cư như trồng hàng rào xanh, hàng rào kiên cố, bê tông hóa từ nhà ra ngõ, thực hiện các tiêu chí cần sự đầu tư đóng góp của người dân, giữ vững các tiêu chí đã đạt và tiếp tục hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong thời gian tới.

Mặt trận và các tổ chức thành viên từ cấp huyện đến cơ sở đã vào cuộc phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án hỗ trợ cho các hộ nghèo thoát nghèo bền vững; tư vấn phương thức sản xuất và chăn nuôi với phương châm nhân dân và nhà nước cùng làm, tạo “đòn bẩy” thay đổi nhận thức cho người dân về tầm quan trong của việc thoát nghèo để tự làm chủ kinh tế. Hoạt động chương trình phối hợp được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đánh giá cao. 

Theo UBND huyện Nam Đông, trong năm 2017, nhân dân địa phương đã tích cực hưởng ứng phong trào và thực hiện các phần việc thuộc trách nhiệm của mình… huyện đã đầu tư, kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội là hơn 155 tỷ đồng.

Mặc dù là xã duy nhất trên địa bàn huyện miền núi Nam Đông được tỉnh chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay xã Thượng Nhật mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí, thấp hơn so với nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện. Các tiêu chí chưa đạt như: Nhà ở, hộ nghèo, giao thông, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, y tế, thu nhập và hệ thống chính trị xã hội. 

Xây dựng NTM và phát triển nông nghiệp, tập trung phát triển kinh tế vườn là 2 trong 3 chương trình trọng điểm năm 2018 của huyện Nam Đông. Theo kế hoạch đặt ra, huyện tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng 5 xã đã đạt chuẩn; phấn đấu 2-3 xã là Thượng Quảng, Thượng Nhật và Thượng Lộ đạt chuẩn nông thôn mới; Các xã còn lại gồm: Thượng Long, Hương Hữu đạt từ 15 tiêu chí trở lên. 

Thời gian tới MTTQ huyện Nam Đông tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí xây dựng NTM theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy nội lực của cộng đồng địa phương và nâng cao ý thức tự giác của nhân dân ở khu dân cư, phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí của từng cơ sở.

Cụ thể: Nâng cấp, chỉnh trang nhà ở, làm công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi; làm hàng rào bằng cây xanh, vệ sinh đường làm ngõ xóm; xây dựng thôn văn hóa, thực hiện 5 không, 3 sạch; hiến đất, hiến hoa màu để xây dựng NTM. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất