Đẩy mạnh an sinh xã hội vùng đồng bào Chăm

 L.Bình

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự đối với đồng bào Chăm trong tình hình mới. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các Bộ, ngành địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Chỉ thị 49 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các địa phương cần triển khai quyết liệt các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, ưu tiên nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học- công nghệ để đồng bào Chăm có vốn đầu tư phát triển, ổn định cuộc sống. Đồng thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động can thiệp, hỗ trợ các phần tử cực đoan chống đối trong nước nhằm xuyên tác lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

2 luồng ý kiến về 'Thanh tra huyện'

2 luồng ý kiến về 'Thanh tra huyện'

Ngày 26/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) trước Quốc hội.

Xem nhiều nhất