Đẩy mạnh tuyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

G.B.

Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VHTTDL Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhằm phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bài trừ các hủ tục lạc hậu, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp với Sở VHTTDL Lạng Sơn tổ chức lớp tập huấn về công tác truyên truyền bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số cho cán bộ làm công tác văn hóa và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới năm 2021.

Lớp tập huấn sẽ có sự tham gia của 55 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa và học viên là những già làng, trưởng thôn, bản, người uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến diễn ra vào Quý IV/2021 tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được phổ biến, bồi dưỡng về công tác quản lý VHTTDL và gia đình ở cơ sở gồm 4 chuyên đề: Các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay; công tác triển khai các chính sách cụ thể về văn hóa dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; tuyên truyền việc giữ gìn, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn, xây dựng cơ sở tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở y tế… ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; xây dựng làng, bản văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phiêu Tháng Sáu

Phiêu Tháng Sáu

Triển lãm mang tên “Phiêu Tháng Sáu” cũng sẽ diễn ra hứa hẹn nhiều điều thú vị mới mẻ.
Khai mạc Tuần phim ASEAN 2022

Khai mạc Tuần phim ASEAN 2022

Tối 27/5, tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội), tuần phim ASEAN 2022 đã chính thức khai mạc.

Xem nhiều nhất