Đẩy mạnh việc chuẩn hóa dữ liệu về chính sách BHXH trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

K.Lê

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ kết quả triển khai xây dựng, vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc lĩnh vực do ngành quản lý.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến nay ngành đã triển khai xong việc tích hợp đăng nhập một lần (SSO); đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính; bố trí máy chủ bảo mật và được Văn phòng Chính phủ xác nhận. BHXH Việt Nam cũng đã cắt giảm từ 263 thủ tục hành chính xuống còn 27 thủ tục; đã triển khai thực hiện 18 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của ngành như: Tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do hỏng, mất được quy định tại thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT (theo Quyết định số 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

Trong quý II và quý III/2020, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tích hợp 9 dịch vụ công/thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã thường xuyên rà soát, chuẩn hóa và nhập, đăng tải công khai các thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (hiện 27/27 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đã được cập nhật và chuẩn hóa nội dung trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn).

Cũng theo BHXH Việt Nam tại Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia, từ ngày 1/1/2020 đến nay, BHXH Việt Nam đã nhận được và kịp thời xử lý những kiến nghị của người dân. Cụ thể thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý cấp lại 95 thẻ BHYT do hỏng, mất (tính đến ngày 24/2/2020). Ngoài ra, đã chuẩn bị và phối hợp với Trung tâm Tin học (Văn phòng Chính phủ) thực hiện cài đặt, nâng cấp tài nguyên cho máy chủ đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế khi cung cấp dịch vụ công quốc gia; thực hiện giám sát hoạt động của máy chủ 24/7 bằng công cụ giám sát hiệu năng (RAM, CPU, DISK...); giám sát kết nối đường truyền riêng giữa BHXH Việt Nam với Văn phòng Chính phủ, kịp thời phối hợp với Văn phòng Chính phủ xử lý ngay khi có sự cố xảy ra.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất