Đề nghị thu hồi nhiều tỷ đồng vì quyết toán sai

Điền Bắc

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 60 công trình sử dụng ngân sách giai đoạn 2020-2022 tại huyện Hưng Nguyên có số liệu quyết toán sai. Trên cơ sở đó, cơ quan thanh tra đề nghị thu hồi số tiền trên.

Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung) được Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định có tổng mức đầu tư tăng 2,9 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu.
Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung) được Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định có tổng mức đầu tư tăng 2,9 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu.

Thanh tra… ra sai phạm

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Nghệ An ban hành Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTR về công tác điều hành, quản lý ngân sách tại huyện Hưng Nguyên. Kết luận Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó phát hiện 64/64 công trình có số liệu quyết toán sai.

Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra 64 công trình trong giai đoạn 2020 -2021, được UBND huyện Hưng Nguyên (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng), UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư với tổng giá trị phần xây lắp là hơn 259 tỷ đồng. Trong đó, có 35 công trình đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với giá trị xây lắp công trình được thanh tra là hơn 142 tỷ đồng; 29 công trình nghiệm thu, quyết toán A-B với giá trị xây lắp công trình được thanh tra là hơn 117 tỷ đồng.

Đặc biệt, quá trình thanh tra phát hiện 64/64 công trình có số liệu quyết toán chưa chính xác với số tiền là gần 3 tỷ đồng. Trong đó kiến nghị thu hồi số tiền gần 1,5 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ quyết toán vốn đầu tư số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Cụ thể: Thu hồi từ 35 công trình đã quyết toán vốn đầu tư hoàn thành hơn 1 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi số tiền hơn 1 tỷ đồng do quyết toán sai. Ngoài ra, sai phạm từ 29 công trình quyết toán A-B là gần 2 tỷ đồng. Do đó, kiến nghị giảm trừ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, thu hồi số tiền thuế GTGT đơn vị chưa nộp gần 500 triệu đồng.

Công trình không nằm trong kế hoạch

Ngoài những sai phạm kể trên, quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã phát hiện một số công trình không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài hạn được phê duyệt bởi HĐND cùng cấp (trừ 3 công trình thuộc vốn duy tu sửa chữa và công trình gói 11 đường Lê Xuân Đào). Đồng thời hầu hết các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư đều không xác định cụ thể cơ cấu nguồn vốn đầu tư (ghi nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện nhưng không có văn bản chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền).

Ngoài ra, có 3 dự án thực hiện công tác khảo sát thiết kế không đầy đủ theo các quy định Luật Xây dựng năm 2014, dẫn đến phát sinh khối lượng công trình lớn như Dự án đường giao thông thôn 9 đi xã Hưng Mỹ và đường từ ngã tư xóm 6 đi xã Hưng Thắng, xã Hưng Phúc phát sinh khối lượng có giá trị công trình ban đầu 2 lần, từ 6,3 tỷ đồng lên 12,7 tỷ đồng. Dự án xây dựng các phòng học cơ sở 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Trung, Hưng Nguyên, có giá trị ban đầu 6,9 tỷ đồng, phát sinh tăng 2,9 tỷ đồng nâng tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng...

Ngoài ra, việc thẩm định thiết kế, dự toán công trình không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, các quy định của pháp luật như: Khối lượng đào đất của công trình Mương tưới tiêu từ xóm Văn Phong đi xóm Đại Thọ, xã Long Xá, chỉ ghi là đào đất thi công, không tách phần đào đất hữu cơ, đào đất thi công mương; Thiết kế khe co giãn trên nền đường bê tông tính trùng hạng mục công việc đã được tính trong định mức bê tông nền đường. Quá trình thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng đã phát hiện trong giai đoạn thực hiện đầu tư: Các xã làm chủ đầu tư không đủ điều kiện đã thuê tư vấn quản lý dự án, tuy nhiên chất lượng của tư vấn quản lý dự án còn hạn chế: Việc tư vấn pháp luật cho chủ đầu tư không đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý đầu tư, để xảy ra sai phạm ở tất cả các công trình kiểm tra, công trình thi công xong không thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công công trình để quyết toán hoàn thành công trình theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn kết thúc đầu tư có 64/64 công trình được thực hiện mà không lưu trữ hồ sơ về công tác giám sát cộng đồng theo quy định tại Điều 82, Luật Đầu tư công năm 2014, Điều 75, Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP về giám sát đánh giá đầu tư… Công tác giám sát kỹ thuật tại một số dự án chưa nghiêm túc dẫn đến thi công không đúng thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật… nghiệm thu sai khối lượng 64/64 công trình; 29/64 công trình thi công xong nhưng chậm trình phê duyệt quyết toán.

Cũng theo kết luận thanh tra, trách nhiệm để xảy ra các sai phạm trên thuộc Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính. Trước nội dung này, chúng tôi đã trực tiếp liên hệ ông Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên để nắm rõ quan điểm, cũng như biện pháp khắc phục và xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan. Nhưng không được ông Hùng hồi âm.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất