Đến 2025, đạt 100% trạm y tế xã đủ điều kiện khám chữa bệnh

 H.B.

Theo Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, yêu cầu đặt ra rất cao để đạt tới mục tiêu 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Đề án phấn đấu đến năm 2025, 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Đây là lộ trình được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2025 với mục tiêu đổi mới tổ chức, cơ chế, phát triển nguồn nhân lực. Làm sao để bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Từng người dân được  khám bệnh, chữa bệnh, được cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế tuyến cơ sở và với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án sẽ thực hiện củng cố, hoàn thiện tổ chức của mạng lưới y tế cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở; tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở; tiếp tục đầu tư để hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở.

Đề án cũng đặt yêu cầu đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, nâng mức hỗ trợ đối với người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế...  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Đừng vay nợ để cho con... học hè

Đừng vay nợ để cho con... học hè

Dù là trải nghiệm tốt nhưng khóa học hè đắt đỏ lên đến hàng trăm triệu cần được phụ huynh cân nhắc để "liệu cơm gắp mắm".

Xem nhiều nhất