: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 11/03/2019

Bệnh viện Nhi trung ương 'ém' kết quả lựa chọn nhà thầu thuốc

Thanh tra Bộ Y tế vừa ban hành kết luận thanh tra chỉ rõ một số sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu thuốc, cung ứng, quản lý chất lượng và sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện nhi trung ương giai đoạn từ1/1/2016 đến 31/12/2017.

Bệnh viện Nhi trung ương 'ém' kết quả  lựa chọn nhà thầu thuốc

Bệnh viện Nhi trung ương.

Theo kết luận thanh tra, trong các năm 2016 - 2017, Bệnh viện Nhi trung ương đã tổ chức 2 lần đấu thầu mua thuốc với tổng số 4 gói thầu. Tuy nhiên, cả 4 gói thầu này đều không được đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Cụ thể, theo Thanh tra Bộ Y tế, trong số 4 gói thầu nêu trên, có 2 gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi và 2 gói thầu mua sắm trực tiếp. Đối với 2 gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi, Gói thầu số 1: “412 thuốc theo tên generic” có giá kế hoạch là 307,315 tỷ đồng. Trong số 73 đơn vị mua hồ sơ mời thầu và 67 đơn vị nộp hồ sơ dự thầu, có 66 nhà thầu trúng thầu 353 thuốc, với tổng giá trúng thầu là 260,457 tỷ đồng. Gói thầu số 2: “123 thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị” có giá gói thầu là 115,403 tỷ đồng. Trong số 10 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu, có 9 nhà thầu trúng thầu 116 thuốc, với tổng giá trúng thầu là 107,726 tỷ đồng.

Đối với 2 gói thầu mua sắm trực tiếp, Gói thầu số 1: “28 thuốc theo tên generic” có giá kế hoạch là 29,878 tỷ đồng, có 15 nhà thầu trúng thầu 24 thuốc với giá trúng thầu là 28,541 tỷ đồng. Gói thầu số 02: “15 thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị” có giá kế hoạch là 6,189 tỷ đồng, có 4 nhà thầu trúng thầu 15 thuốc với giá trúng thầu là 6,189 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi trung ương đã mua bổ sung 17 thuốc với giá trị là hơn 2,335 tỷ đồng đối với một số thuốc đã đưa vào kế hoạch đấu thầu nhưng không lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, một số thuốc thuộc danh mục thuốc hiếm, thuốc khan hiếm trên thị trường có ít nhà cung cấp, thuốc mua cho nhu cầu đột xuất của các khoa lâm sàng.

Ngoài việc chưa thực hiện công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Thanh tra Bộ Y tế còn phát hiện bệnh viện thực hiện không đầy đủ việc thanh lý hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Thanh tra công tác đấu thầu thiết bị y tế tại Bệnh viện Nhi trung ương, Thanh tra Bộ Y tế cũng phát hiện tại Quyết định số 3252/QĐ-BVNTW ngày 7/9/2017 của Giám đốc bệnh viện về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế năm 2017 bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong cả nước, về thể thức văn bản của quyết định thiếu viện dẫn căn cứ vào báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu. Biên bản bàn giao máy thở không xâm nhập model e360T hãng Newport có 11 cái không ghi năm sản xuất của thiết bị…

Về hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị, công tác dược bệnh viện tại Bệnh viện nhi trung ương, Thanh tra Bộ Y tế chỉ rõ, Bệnh viện còn thiếu báo cáo năm về giám sát phản ứng có hại của thuốc và các sai sót trong điều trị gửi trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc theo quy định. Bên cạnh đó, biên bản kiểm nhập thuốc còn thiếu thông tin về tên hàng sản xuất thuốc so với mẫu quy định của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện…    

Đức Sơn