: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:00 10/01/2019

Hòa Bình: Nhiều đơn vị sai sót trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Tại Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình, Thanh tra tỉnh phát hiện việc công khai tài chính ngân sách năm 2017 thực hiện chưa theo mẫu quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính. Việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Sở Thông tin và Truyền thông cũng có sai phạm về kinh tế.

Sở này cũng chưa kịp thời điều chỉnh một số định mức, tiêu chuẩn quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 để phù hợp với định mức, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 40/201 7/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình nêu rõ, trong thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, thông báo cho công chức biết việc chuyển đổi vị trí công tác nhưng thời gian chưa được 30 ngày đã thực hiện chuyển đổi, quy định. Sở Thông tin và Truyền thông không lập danh sách, báo cáo UBND tỉnh đối với vị trí việc làm kế toán trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác do một công chức đảm nhận đã đến thời hạn phải định kỳ chuyển đổi.

Trong thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập tại Sở Thông tin và Truyền thông, quyết định phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập chưa xác định đối tượng thuộc cấp ủy quản lý. Khi nhận bản kê khai, việc kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai chưa chặt chẽ. Một số trường hợp người kê khai tài sản, thu nhập chưa chính xác, thiếu thông tin về tài sản, thu nhập.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể có khuyết điểm trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ.

Còn tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Thanh tra tỉnh Hòa Bình phát hiện, trung tâm này chưa xây dựng kế hoạch về phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, thông báo tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng một số nội dung còn thiếu theo quy định.

Trung tâm thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập còn lúng túng trong việc thực hiện trình tự, thủ tục kê khai, xây dựng kế hoạch công khai. Việc kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai còn nhiều thiếu sót, không chặt chẽ. Một số trường hợp người kê khai nghiên cứu không kỹ  hướng dẫn kê khai nên khai chưa chính xác, thiếu thông tin về tài sản, thu nhập. Thanh tra tỉnh Hòa Bình kết luận, trách nhiệm về những tồn tại, khuyết điểm Giám đốc Trung tâm chưa sát sao trong việc chỉ đạo thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập. Trưởng Phòng Hành chính, viên chức được giao nhiệm vụ trong việc thông báo công khai tuyển dụng viên chức, làm chưa hết trách nhiệm trong việc thực hiện trình tự, thủ tục…

Trao đổi với phóng viên về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Hoàng Thư- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình đã thừa nhận những sai sót nêu trên. Ông Thư cho biết sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và sẽ nghiêm túc thực hiện khắc phục những sai sót mà cơ quan thanh tra phát hiện.  

Đức Sơn