Đính chính thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo đính chính.

Ngày 10 và 13/6/2020, Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group có đăng Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại khu 8, từ trạm biến áp 2 đến đường vào khu 4, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ trên Báo Đại Đoàn Kết.

Mục 6, Thông báo đấu giá quy định: Thu tiền đặt trước từ ngày 24/6/2020 đến 16h00 ngày 26/6/2020, nộp vào tài khoản số 2700 20100 6868 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

Nay, Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo đính chính mục 6, Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất số 126/TB - GROUP ngày 9/6/2020 và điều 5, Quy chế cuộc đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ- GROUP ngày 9/6/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group), như sau:

Thu tiền đặt trước: Từ ngày 24/6/2020 đến 16h00 ngày 26/6/2020, nộp vào tài khoản số 2704201005030, của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Hạ Hòa Phú Thọ II.

Mọi thông tin khác vẫn giữ nguyên trạng theo Thông báo đấu giá số 126/TB - GROUP ngày 9/6/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất