: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:26:42 20/04/2020

Cần Thơ hỗ trợ hơn 113.500 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ vừa có tờ trình gửi UBND TP Cần Thơ xem xét thực hiện hỗ trợ cho người dân trên địa bàn TP Cần Thơ gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ.

Cần Thơ hỗ trợ hơn 113.500 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

Cần Thơ sẽ hỗ trợ cho những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ thống kê hiện tại trên địa bàn thành phố có 113.507 đối tượng thuộc 7 nhóm đối tượng cần được hỗ trợ, cụ thể: nhóm 1 có 5.310 đối tượng là lao động theo hợp đồng phải thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do các doanh nghiệp găp khó khăn bởi dịch Covid-19 không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương, sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/1 tháng người trong 3 tháng.

Nhóm 2, là các doanh nghiệp đã trả trước 50% lương cho công nhân thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020, sẽ được tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn. Hiện có 108 doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vay.

Nhóm 3, có 274 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020. Đối với các hộ kinh doanh này sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/1 tháng.

Nhóm 4, có 16.095 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiền hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc, sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng trong khoảng thời gian 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Nhóm 5, có 6.315 đối tượng là người có công với cách mạng, sẽ được hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng, trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Nhóm 6, có 36.844 người là các đối tượng bảo trợ xã hội, sẽ được hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng, trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Nhóm 7, có 48.561 người là hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 250 ngàn đồng/hộ/tháng, trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Hồng Diễm