Tập huấn kiểm kê đất đai

M.Quang

Sáng 15/7 tại Hà Nội, Bộ TNMT đã tổ chức Hội nghị Tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về các nội dung chủ yếu của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT của Bộ TNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Hướng dẫn biểu mẫu nghiệp vụ kiểm kê dất đai chuyên đề theo Chỉ thị 15 và phương án kiểm kê đất đai của Bộ TNMT; Hướng dẫn lập bản đồ kiểm kê đất đai phục vụ số liệu tổng hợp và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê kiểm kê đất đai và được giải đáp các thắc mắc để công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019 được thống nhất, hiệu quả.

Dự kiến thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất