: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:16 14/05/2020

TP Hồ Chí Minh: Nhiều sai phạm quản lý đất đai tại ngoại thành

Thanh tra TP HCM vừa kết luận về nhiều sai phạm đối với công tác quản lý, sử dụng ngân sách; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và sai phạm trong quản lý thu từ sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh.

Tại huyện Bình Chánh, Thanh tra TP HCM phát hiện nhiều sai phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng của UBND huyện này từ năm 2017 đến năm 2019. Trong đó, có 81 địa chỉ sai phạm về quản lý thu từ sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, khi duyệt cho thuê đất công không thông qua đấu giá. Các địa chỉ đất này đa số là đất nông nghiệp công ích thuộc nhiều xã trên địa bàn Bình Chánh.

Đáng chú ý, Thanh tra TP HCM phát hiện việc để tiền ngoài sổ sách kế toán; không thực hiện đối chiếu sổ quỹ và tài khoản tiền mặt, kiểm quỹ tiền mặt cuối kỳ tại UBND xã Nhuận Đức. Ngoài ra, tại xã này cũng phát hiện tình trạng thanh toán không đủ điều kiện đối với những chứng từ chi thanh toán. Tại huyện Củ Chi, trong giai đoạn 2010-2015, Thanh tra TP HCM phát hiện 684/729 dự án công trình nông thôn mới chậm được quyết toán; 20 dự án khác không thực hiện theo đúng đề án nông thôn mới đã được UBND TP phê duyệt. Tổng số tiền không sử dụng hết sau khi thực hiện xong các dự án/công trình này được xác định hơn 19 tỷ đồng.  

Hồng Phúc