: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:57 12/03/2020

TP Hồ Chí Minh triển khai thí điểm rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ cho dân

Ngày 11/3, UBND TP HCM vừa được giao sớm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của Trung ương, UBND TP HCM cần sớm nghiên cứu triển khai thí điểm theo Nghị quyết số 27/NQ-CP của Chính phủ để áp dụng cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện thu hồi đất trên địa bàn. Trong đó, UBND TP.HCM có quyền quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 của Luật Đất đai 2013. Ngoài ra, để sớm thí điểm theo quy trình mới, UBND TP có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp thực hiện trong việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Thành Luân