Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

H.Vũ

Ngày 5/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ ra các giải pháp để ngăn chặn tình trạng trên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị.

Nhận diện thế lực thù địch

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin và làm rõ những khái niệm, lý giải nguyên nhân vì sao trong thời gian tới phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nhận diện các thế lực thù địch, thông tin sai trái, cũng như phương thức thủ đoạn chống phá của những đối tượng này.

“Tấn công vào đường lối chủ trương chính sách của ta là ai?”- câu hỏi được ông Võ Văn Thưởng nhắc đến trong nhận diện các thế lực thù địch. Theo ông có 3 nhóm chính. Thứ nhất, là lực lượng thù địch kể cả các nhà nghiên cứu lý luận thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Thứ hai, là lực lượng cực đoan người Việt sinh sống ở nước ngoài, lôi kéo một số thành phần chống đối trong nước lập ra các tổ chức trong đó có tổ chức Việt Tân, Việt Nam phục quốc. Nhóm thứ ba được ông Võ Văn Thưởng nhắc đến và theo ông là “lực lượng phức tạp”, đang len lỏi nhưng rất khó đấu tranh chính là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả đảng viên từng giữ các chức vụ trung và cao cấp đã suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

“Số này đã phản bội lại lý tưởng, quá khứ “thời trai trẻ” của mình. Nguyên nhân chỉ vì bất mãn với một số chính sách tại các cơ quan đơn vị”-ông Võ Văn Thưởng chỉ rõ và nhìn nhận đấu tranh với lực lượng này đang là cái khó. Đảng đã nhắc đến một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã bị suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo ông Võ Văn Thưởng, phương thức, thủ đoạn chống phá của 3 nhóm đối tượng trên là muôn hình vạn trạng nhưng chủ yếu là phủ nhận, phủ định Chủ nghĩa Mác- Lê nin; phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá tư tưởng, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào đòi “tam quyền phân lập”, “phi chính trị hóa quân đội”, phủ nhận “kinh tế thị trường định hướng XHCN, đòi thực hành dân chủ theo kiểu dân chủ tư sản, tuyệt đối hóa quyền con người, đòi tách quyền con người khỏi nghĩa vụ và trách nhiệm quyền công dân, bài xích cách chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch

Phân tích những kết quả mà chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đồng thời chỉ rõ: Trong bối cảnh hiện nay, tuy có những thuận lợi nhưng có nhiều diễn biến phức tạp rất khó lường.

“Người ta khái quát thời đại hiện nay bằng mấy từ rất ngắn gọn nhưng hàm chứa rất nhiều xung đột, thách thức mà mỗi quốc gia phải vượt qua. Kinh tế thì toàn cầu, thế giới thì đa cực, văn hoá đa dạng, xã hội thông tin, sự bùng nổ của internet và truyền thông xã hội, rồi chủ nghĩa dân tuý trỗi dậy ở nhiều nơi và có nguy cơ tác động tới ổn định chính trị xã hội ở Việt Nam. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; các thế lực thù địch tăng cường chống phá” - ông Võ Văn Thưởng phân tích và chỉ rõ: Chính tình hình như vậy, trong giai đoạn hiện nay Đảng đề cao vấn đề phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch.

Nói về phương thức chống phá của các thế lực thù địch, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, thế lực xấu có thể tài trợ và sử dụng truyền thông đại chúng, đặc biệt là báo chí nước ngoài chuyên chống phá ta. Sản xuất băng, đĩa hình tìm cách chuyển về trong nước. Rồi sử dụng Internet làm phương tiện truyền thông xã hội để chống phá. “Một cái băng rôn sai chính tả, một băng rôn sai ngày tháng năm cũng thành câu chuyện để đả phá và tấn công vào đội ngũ của chúng ta. Nhưng việc đấu tranh bảo vệ và phản bác lại thụ động, lại phải chờ định hướng, chờ chế độ chính sách…” - ông nêu thực tế.

Trước tình hình trên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, cần phát huy vai trò của báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với những trường hợp đảng viên, cán bộ vi phạm các quy định, điều lệ Đảng trong công tác và sinh hoạt... Đưa ra giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng đề nghị: Cần đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về Chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với đường lối phát triển của đất nước trong tình hình hiện nay.

Riêng với công tác quản lý báo chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, thời gian vừa chúng ta chủ động, kịp thời chỉ đạo, định hướng báo chí truyền thông hơn. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Chúng ta hiện có 1.000 tờ báo, nhưng quy định pháp luật của chúng ta về quản lý báo chí, đặc biệt là văn bản dưới luật còn lỏng lẻo, bất cập” - ông Võ Văn Thưởng nói.

* Tại Hội nghị các báo cáo viên đã nghe ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về Hệ thống Thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET). Ông Nguyễn Thanh Long đề nghị ban tuyên giáo các địa phương khẩn trương đưa vào sử dụng mạng xã hội VCNET để đẩy nhanh hiệu quả hoạt động, thông tin trong ngành giữa trung ương và địa phương.

Hội nghị cũng nghe ông Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thông tin: “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 - 23/7/2019): Thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện trong thời gian tới”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thực hiện ‘khát vọng Việt Nam’

Thực hiện ‘khát vọng Việt Nam’

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định, phát huy ý chí, tự lực, tự cường để đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới.
[ẢNH] Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng

[ẢNH] Hà Nội chào mừng Đại hội Đảng

Những ngày này, phố phường Thủ đô Hà Nội được trang hoàng nhiều pa-nô, áp-phích… chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin nóng

Xem nhiều nhất