Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ

Anh Vũ Ảnh: Quang Vinh

Chiều 7/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015-2019 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2024.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội

Báo cáo kết quả chương trình phối hợp ông Vũ Văn Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2019, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, nhất là trong phương thức cung cấp, chia sẻ thông tin về hoạt động của Mặt trận, qua đó đã đem lại những kết quả tích cực trong việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của MTTQ Việt Nam, góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Đánh giá về công tác phối hợp của 4 cơ quan, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhận định, công tác phối hợp giữa các cơ quan được thực hiện bài bản, toàn diện theo chương trình  đã được ký kết. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên ông Lợi cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác phối hợp, đó là thông tin về Mặt trận tại địa phương vẫn còn tương đối ít; sự phối hợp giữa các Ban, đơn vị của Mặt trận và ba cơ quan trong một số trường hợp chưa thực sự nhanh, mang tính thụ động, thông tin đưa còn mang tính lối mòn, truyền thống trong khi xã hội đang thay đổi.

Chính vì vậy, ông Lợi đề nghị, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần chủ động sử dụng các loại hình thông tin mới, hiện đại, tác động trực tiếp đến giới trẻ - đối tượng tiếp nhận và lan tuyền thông tin nhanh nhất.

Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, Mặt trận các cấp cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các cơ quan báo chí trong việc thông tin tuyên truyền phong trào thi đua do Mặt trận phát động, hướng tới chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng, thời gian tới để hoạt động Mặt trận ngày càng đi vào lòng dân thì công tác tuyên truyền phải phong phú hơn. Việc tuyên truyền phải được đẩy mạnh trên hạ tầng số như: báo điện tử, Facebook,… với những nội dung thích hợp để người dân có thể tiếp cận dễ dàng, không phụ thuộc vào giờ phát sóng và phạm vi sóng của các đài ở vùng sâu, vùng xa.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ - 2

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Từ với những kết quả đạt được trong công tác phối hợp, nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng mọi hoạt động của Mặt trận đều thông tin tới phóng viên và được truyền tải đầy đủ trên các phương tiện truyền thông của VOV.

Để thông tin về Mặt trận đi sâu tới cơ sở, nhà báo Đồng Mạnh Hùng đề nghị cần đẩy mạnh phương thức phối giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và các đơn vị cung cấp cho nhau tốt hơn. Về phía Mặt trận nên tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ cho phóng viên để hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Báo chí đồng hành cùng Mặt trận

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa 4 cơ quan ngày càng chặt chẽ, có nhiều đổi mới trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin, định hướng tuyên truyền, phản ảnh kịp thời các hoạt động của MTTQ Việt Nam trên các bản tin thời sự, các chuyên mục về công tác Mặt trận. 

Các phóng viên, biên tập viên của Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm trong xây dựng các tin, bài, phóng sự tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội thông qua các mô hình, cách làm sáng tạo, gương điển hình trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giám sát, phản biện xã hội; đối ngoại nhân dân; tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. 

Giai đoạn 2019 - 2024 đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện quan trọng gắn với yêu cầu công tác Mặt trận, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng với MTTQ Việt Nam trong công tác tuyên truyền để MTTQ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ - 3

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Hội nghị

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, năm 2019 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cơ quan cần tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội, để đây thực sự là ngày hội, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó tích cực tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” và Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cơ quan tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các chuyên mục “Phát huy vai trò của Mặt trận” trên VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam; chuyên mục “Đoàn kết là sức mạnh” trên Kênh VTC1, Đài truyền hình Kỹ thuật số -Đài Tiếng nói Việt Nam; chuyên mục “Sức mạnh đại đoàn kết” phát sóng trên Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam được hấp dẫn hơn, nhiều người theo dõi hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 4 cơ quan đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2024 với 10 nội dung trọng tâm. 

Việc ký kết này nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp công tác, kịp thời đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đến với cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 10 cá nhân; tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2015 - 2019.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ - 4

Quang cảnh Hội nghị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ - 5

Lãnh đạo 4 cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2024.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ - 6

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ - 7

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Đại Đoàn Kết dân tộc" cho các cá nhân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ - 8

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về MTTQ - 9

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh trao tặng Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất