Đổi mới phương thức xây dựng nông thôn mới

Tuệ Phương - Lê Ái

Xác định Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang đã tích cực triển khai những nhiệm vụ cụ thể, đạt được nhiều kết quả tích cực. Thông qua CVĐ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước đổi thay, bộ mặt khu vực đô thị và nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, từ đó củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Đổi mới phương thức xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới ở xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn, An Giang).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng cho biết, xác định CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai những nhiệm vụ cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. MTTQ các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM với nội dung, hình thức luôn được đổi mới, cụ thể và sát thực tiễn. Bên cạnh đó, chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền xây dựng NTM vào các phong trào, hoạt động cụ thể của tổ chức hội, đoàn thể, như: “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Tuổi cao nêu gương sáng”, “Tuổi trẻ An Giang chung tay xây dựng NTM, văn minh đô thị”...

Khi triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ tỉnh An Giang đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả.

MTTQ các cấp tham gia thực hiện các tiêu chí về nhà ở, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa và thị trấn, phường đạt chuẩn văn minh đô thị… Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 507.405 hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 863 khóm, ấp văn hóa; 10 xã văn hóa, 49 xã đạt chuẩn văn hóa NTM, 13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị…

Đặc biệt, trong những năm qua, tỉnh An Giang đã thực hiện Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm chỉ đạo. Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh với trách nhiệm và nhiệm vụ được giao đã cùng với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án gắn với việc tham gia xây dựng NTM, các CVĐ và phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Chung sức xây dựng NTM”… Các công trình này là được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Vận động Mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, người dân và chính quyền địa phương trực tiếp giám sát và góp công xây dựng.

Ông Nguyễn Tiếc Hùng cho rằng, để giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế, MTTQ các cấp trong tỉnh An Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, khuyến khích nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án. Nhờ đó, nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, giảm nghèo bền vững cho người dân.

“Thời gian tới, MTTQ tỉnh tiếp tục phối hợp các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”- ông Nguyễn Tiếc Hùng chia sẻ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất