Đổi thay mạnh mẽ nơi vùng khó

Bắc Phong (tổng hợp)

3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi giai đoạn 2016-2018 đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Nhiều thôn bản cùng núi cao, vùng đồng bào DTTS đã thay da đổi thịt, cuộc sống đã khác trước rất nhiều. Không chỉ hệ thống điện - đường - trường - trạm được mở mang, mà đời sống tinh thần của bà con cũng chuyển biến tích cực.

Đổi thay mạnh mẽ nơi vùng khó

Hỗ trợ nâng  cao đời sống bà con dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Ảnh: Gia Lai online/Trà Giang.

1. Tại Nghị quyết số 74/2018/QH14 (ngày 20/11/2018), Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, nêu rõ: Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa phương xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV để thực hiện từ năm 2021.

Trước đó, sáng 23/10/2018, trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi (giai đoạn 2016 - 2018). 

Báo cáo nêu rõ, nước ta có 53 DTTS, với 13,4 triệu người, chiếm 14,6% dân số cả nước; sinh sống thành cộng đồng ở 51 tỉnh, thành phố, 548 huyện, 5.266 đơn vị hành chính cấp xã. Đồng bào DTTS cư trú chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Duyên hải miền Trung, chiếm 3/4 diện tích của cả nước; là vùng núi cao, biên giới, có địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, nơi khó khăn nhất của nước ta; đồng thời cũng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giai đoạn 2016 đến 2018, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đã chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 

Từ năm 2016 đến năm 2018, Chương trình 135 đã đầu tư 9.106 công trình, duy tu, bảo dưỡng 3.295 công trình; hỗ trợ trực tiếp cho 1,512 triệu hộ nghèo, cận nghèo. Tập huấn cho 103 ngàn người, dạy nghề cho 720 ngàn người DTTS, góp phần giúp con em tìm kiếm việc làm. Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho 1,4 triệu hộ DTTS vay 45.194 tỷ đồng (chiếm 24,7% tổng dư nợ), bình quân dư nợ 01 hộ là 30,5 triệu đồng (bình quân toàn quốc là 27 triệu đồng/hộ) để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2017 ở các huyện nghèo giảm xuống còn dưới 40% (giảm khoảng 5% so với cuối năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%. Có 8 huyện thoát khỏi huyện nghèo theo Quyết định 30a của Thủ tướng Chính phủ; 14 huyện ra khỏi diện hưởng chính sách như huyện nghèo; 34 xã đủ điều kiện ra khỏi diện đầu tư theo chương trình 135.

Đến tháng 8/2018, đã có 1.052 xã vùng DTTS, miền núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 22,29 % (toàn quốc đạt tỷ lệ 38,32%). Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng DTTS, miền núi, 100% xã vùng DTTS và miền núi có trường THCS, trường tiểu học, hầu hết các xã có trường, lớp học mầm non… Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào DTTS, bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các DTTS được chú trọng và có nhiều thành tích. Việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được đẩy mạnh. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đột xuất, đảm bảo an sinh xã hội, không để người nào bị thiếu đói không được trợ giúp. Cơ sở hạ tầng vùng DTTS và miền núi được đầu tư xây dựng, đã có 98,4 % xã có đường ô tô đến trung tâm; trên 98% hộ DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia…

Đổi thay mạnh mẽ nơi vùng khó - 1

Bà con tham gia làm đường giao thông.

2. Có thể khẳng định, sau 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2016-2018, với sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các địa phương, những thành tựu đạt được là hết sức lớn lao. Chính sách này không dừng lại ở một thời điểm mà tiếp tục thực hiện để tác động ngày một sâu rộng hơn đến vùng đồng bào DTTS, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Trong chương trình này, sự chủ động của các địa phương là rất quan trọng và đáng ghi nhận. Có thể nêu ví dụ: Tại tỉnh Gia Lai, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, góp phần giảm nghèo bền vững, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó đáng chú ý, Đề án sẽ giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn. Mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020) so với tổng số hộ DTTS toàn tỉnh xuống dưới 15,2%. Đồng thời, giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi để hộ DTTS nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất...

Theo Đề án, sẽ có 21.985 hộ được hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 505,797 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ đất ở cho 1.342 hộ với hơn 26 ha; hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất cho 231 hộ cần hỗ trợ với diện tích hơn 188 ha, kinh phí hỗ trợ hơn 10,243 tỷ đồng. Đối với những hộ thiếu đất sản xuất, nhưng địa phương không còn khả năng tạo quỹ đất để cấp và hộ không có nhu cầu giải quyết đất sản xuất đề nghị được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề 6.144 hộ với kinh phí hỗ trợ là hơn 198,050 tỷ đồng. Hỗ trợ nước sinh hoạt cho 8.108 hộ, kinh phí hỗ trợ là 12,162 tỷ đồng. Hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo ở xã khu vực III, thôn, làng đặc biệt khó khăn vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh là 6.160 hộ, kinh phí hỗ trợ 284,442 tỷ đồng.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo trang phục Si La

Độc đáo trang phục Si La

Si La là dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở Mường Nhé (Điện Biên) và Mường Tè (Lai Châu).
Canh thụt

Canh thụt

Với người Mnông, canh thụt là món ăn đặc biệt, mang đậm hương vị và thể hiện bản sắc văn hoá Tây Nguyên.
Nông thôn mới ở Cam Lộ

Nông thôn mới ở Cam Lộ

Về Cam Lộ những ngày này, thật thư thái khi bắt gặp những tuyến đường bê tông sạch sẽ với những hàng cây xanh mát.

Tin nóng

Xem nhiều nhất