Đồng Tháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo Nongnghiep

Việc phát động nhằm nâng cao vị trí, vai trò của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

Đồng Tháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nội dung thi đua là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của tỉnh liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); công tác cải cách hành chính; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trao thưởng tại lễ phát động Tháng hành động bình đẳng giới góp phần thực hiện tốt tiêu chí thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2017.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng nông thôn, vùng biên giới, tôn giáo và các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; tăng cường công tác dân vận ngay tại cơ sở; chú trọng xây dựng nhân tố mới, nhân rộng mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, gắn với thực hiện mô hình cộng đồng dân cư quản lý xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, tự phòng, tự quản, tự hòa giải ngay tại cộng đồng dân cư.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Gần dân để hỗ trợ kịp thời

Gần dân để hỗ trợ kịp thời

Thành công từ mô hình tích tụ ruộng đất ở Hải Dương đã khẳng định đây là một chủ trương hoàn toàn đúng, phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay.

Tin nóng

Xem nhiều nhất