Đồng Tháp tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã đầu tiên

Diệu Hòa

Ngày 29/11, Ủy ban MTTQ xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị xã điểm đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã đầu tiên  

Bà Đặng Thị Mỹ cẩm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho MTTQ xã Bình Thành.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên luôn luôn chú trọng, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú. Các phong trào thi đua yêu nước phát động đều được người dân tích cực đồng tình hưởng ứng bằng những việc làm có ý nghĩa thiết thực cụ thể như: MTTQ xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” rộng khắp, hằng năm, có trên 85% hộ dân đạt 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trên 80% ấp đạt ấp văn hóa.

Công tác chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách luôn được chú trọng quan tâm triển khai và hỗ trợ kịp thời. Theo đó, 5 năm qua, MTTQ xã đã vận động đóng góp và chi từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền trên 13 tỷ đồng, trong đó, chi xây dựng và sửa chữa nhà cửa trên 2 tỷ đồng, chi hỗ trợ vốn làm ăn trên 6 tỷ đồng, chi khám chữa bệnh trên 200 triệu đồng... Cùng với đó, vận động đóng góp vào quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền trên 900 triệu đồng.

Các phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiều cá nhân đăng ký thi đua xây dựng gia đình văn hóa, nhiều gương người tốt việc tốt được huyện, tỉnh khen thưởng. Xây dựng mô hình tổ nhân dân tự quản, toàn xã có 104 tổ với 310 thành viên; Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 65 cuộc phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc với 4.221 lượt người tham gia, cảm hóa giáo dục 218 đối tượng, thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngành chức năng đã nhận được  304 nguồn tin. 

Đồng Tháp tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã đầu tiên   - 1

Quang cảnh Đại hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành, tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vũng quốc phòng, an ninh địa phương; Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương bầu 35 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành nhiệm kỳ 2019 – 2024, bà Nguyễn Thị Phượng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành.

Dịp này, Bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen của Mặt trận tỉnh cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Thành đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngoài ra, MTTQ xã Bình Thành cũng tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận 5 năm qua.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Kể từ khi được bàn giao cây cầu phao về xã Gia Thịnh, chính quyền xã này lại giao cho một cá nhân quản lý, thu phí, khiến người dân bức xúc.
Thoát nghèo về tư tưởng

Thoát nghèo về tư tưởng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ về mặt tinh thần, khuyến khích, động viên, đào tạo nghề để người nghèo tự lực cánh sinh.

Xem nhiều nhất