: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:36 27/07/2019

Công nhận Bát Tràng là điểm du lịch

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 3936/QĐ-UBND, công nhận xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) là điểm du lịch.

Công nhận Bát Tràng là điểm du lịch

Theo đó, UBND xã Bát Tràng có trách nhiệm quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định pháp luật, nhằm đảm bảo giữ gìn, phát triển tài nguyên du lịch, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch.

Các sở, ngành gồm du lịch, văn hóa, thể thao, kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, xây dựng,… Công an TP, UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch Bát Tràng theo quy định hiện hành của Nhà nước.  

H.Minh