Đưa Cao Bằng trở thành điểm đến hấp dẫn

 N. Nam

Chương trình phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa Cao Bằng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực phía Bắc và cả nước.

Cụ thể, chương trình phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 định hình cơ bản mô hình phát triển du lịch tỉnh với các giá trị đặc trưng, riêng biệt được định vị rõ ràng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu dịch vụ, hoạt động dịch vụ du lịch chiếm tỉ trọng khá cao trong tổng thu nhập xã hội.

Tạo tiền đề đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu mạnh, có sức cạnh tranh cao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương, thân thiện với môi trường… đưa Cao Bằng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực phía Bắc và cả nước.

Về thu hút khách du lịch, theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng, năm 2016, lượng khách đến Cao Bằng tăng 13,5% so với năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 40.000 lượt, khách nội địa ước đạt 701.000 lượt. Doanh thu ước đạt 142,5 tỷ; tăng trưởng du lịch đạt 21%; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 313 tỷ đồng. Dự kiến đến năm 2020 đạt 75.000 lượt khách quốc tế, 820.000 lượt khách nội địa…

Để hoàn thành các mục tiêu trên, tỉnh Cao Bằng đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cao Bằng cũng đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến quảng bá, thông tin tuyên truyền giới thiệu các điểm du lịch, bản sắc văn hóa, ẩm thực… đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du lịch.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất