: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:24:16 10/01/2020

Triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình cho biết, đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người… Hiện tại, công tác dân số đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như mức sinh giữa các vùng có chênh lệch lớn, xu thế mức sinh giảm xuống quá thấp đã xuất hiện ở nhiều khu vực, mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh, già hóa dân số cũng diễn ra với tốc độ rất nhanh, các giải pháp thích ứng chưa được triển khai kịp thời…

Ngay trong năm 2019, nhiều chỉ tiêu chưa hoàn thành như kế hoạch đặt ra về tuổi thọ trung bình và tỷ số giới tính khi sinh chưa đạt mục tiêu, tỷ lệ trẻ được sàng lọc sơ sinh đạt 40%, mặc dù tăng 20% so với năm 2018 nhưng vẫn không đạt kế hoạch đề ra là 70%...

Trước những khó khăn trên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và đề nghị các bộ, ngành Trung ương tập trung hoàn thiện thể chế, cụ thể là hoàn thành các đề án trong chương trình hành động của Chính phủ, đặc biệt là các đề án cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 21, xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho việc đưa Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới và Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo chuyển biến căn bản trong công tác này trong thời gian tới…

V.Minh