Gia Lai: Gần 500 tỷ đồng phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi năm 2023

Hà Lê

Chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; đầu tư phát triển nhóm DTTS còn gặp nhiều khó khăn và khó khăn đặc thù; truyền thông, vận động, kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình này đạt hiệu quả cao.

Đầu tư phát triển giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS và miền núi. 
Đầu tư phát triển giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS và miền núi. 

Ngày 12/5, HĐND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành Nghị quyết số 218/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2023.

Theo đó, tổng kinh phí vốn sự nghiệp được phân bổ gần 554,9 tỷ đồng (ngân sách trung ương 504,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 50,4 tỷ đồng).

Trong đó, vốn đã phân bổ là gần 500 tỷ đồng (ngân sách trung ương 449,5 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 50,4 tỷ đồng); kinh phí chưa phân bổ gần 55 tỷ đồng (ngân sách trung ương).

Số kinh phí này được phân bổ để triển khai 9 dự án, bao gồm: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất